User story är ett sätt att beskriva en funktion från slutanvändarens perspektiv. Det är mycket vanligt sätt att beskriva krav i flera olika agila metoder som till exempel Scrum. Fördelen med att använda user stories är att kravställaren inte behöver ha detaljerade kunskaper om systemet. Kraven utgår alltid från den konsumentens perspektiv. Konsumenten kan både vara en fysisk person som en kund eller anställd men kan även vara ett annat system.

Genom att samla in kraven i en kravanalys kan man enkelt skapa user stories som man sedan dokumenterar och prioriterar i en backlog.

Grunden i en user story

Den enklast formen av en user story ser ut så här:

Som en <konsument> vill jag kunna <funktion>

Lägg till anledningen till varför man utvecklar funktionen. Då tydliggör man varför funktionen är viktig för projektet.

Som en <konsument> vill jag kunna <funktion> så att jag kan <varför>

Exempel på user story

En marknadsavdelning på ett e-handelsföretag vill att IT-avdelningen ska utveckla en funktion där kunderna kan spara en inköpslista. Man tror att många kunder använder sajten för att upptäckta produkterna men köper dom sedan i den fysiska butiken. Man tror att funktionen kan öka försäljningen. Så här skulle en sådan user story se ut från kundens perspektiv.

Som en kund vill jag kunna spara ner en inköpslista så att jag kan få en inköpslista när jag går till butiken.

Det är vanligtvis IT-projekt som använder user stories. Men det går bra att använda dem i andra sammanhang där man hanterar krav. Så här kan till exempel en user story se ut för en föreläsare som ska hålla ett föredrag.

Som en föredragshållare behöver jag kunna visa min presentation så min publik kan ta del av min föresläsning.

Utöka user storyn med testfall

user story användarfall

Du beskriver funktionen med user storyn. Men du måste utöka kraven om du vill verifiera att funktionen fungerar på rätt sätt. Att definiera testfall är ett bra sätt att verifiera att man implementerat funktionen korrekt. Alltså ett antal test som man genomför innan man släpper funktionen.

User storyn beskriver funktionen men för att kunna verifiera att funktionen fungerar på rätt sätt måste kraven utökas. Ett sätt är att definiera testfall för funktionen som måste uppnås för att funktionen ska anses vara korrekt implementerad.

Inom agil utveckling sammanställer man alla user stories i en backlog som som produktägaren hanterar. Man prioriterar de funktioner som man ska utveckla från backlogen. Dessa funktioner lägger man också in i en sprintbacklog.

Läs mer om user story och agil utveckling

MVP (Minimum Viable Product) definition – Det här betyder MVP

Backlog – Gratis mall i Excel med exempel för scrum

An agile introduction