Använd projekttriangeln för att visualisera prioriteringen mellan tid, kostnad och omfattning i projektet. Dessutom är det enkel metod som tydligt visar vad som är viktigt.

Så använder du projekttriangeln

Prioriteringen sätts genom att rita en punkt i triangeln. Det innebär att det är omöjligt att prioritera fler än två faktorer. Till exempel en punkt ligger närmre tid och kostnad kommer automatiskt ligga länge ifrån omfattning/kvalité. På så sätt tvingar man projektbeställaren att sätta en prioriteringen för projektet.

  • projekttriangelnSätt dig ner med projektbeställaren berätta hur triangeln fungerar.
  • Till exempel vad det innebär att prioritera en del mot en annan.
  • Sätt upp olika scenarier och vilken konsekvens det innebär
  • Fyll i mallen för projekttriangeln och infoga i projektmallen
  • Dokumentera gärna vilka diskussioner som ligger till grund för beslutet till prioriteringen.

Ladda hem en gratis mall

Här kan du en gratis mall i Power Point för triangeln

Läs mer om projekttriangeln och andra metoder för prioritering

Här kan du läsa om andra metoder för att prioritera i ditt projekt.

User story – Så sköter du kraven med user stories

Projektledning – Råd och tips hur du leder ett projekt