Projekttriangeln används för att visualisera prioriteringen mellan tid, kostnad och omfattning i projektet.

Så använder du projekttriangeln

Genom att rita in en punkt någonstans i triangeln så sätts även en prioritering. Det unika med att använda triangeln är att det är omöjligt att prioritera fler än två faktorer. En punkt som till exempel ligger närmre tid och kostnad kommer automatiskt ligga länge ifrån omfattning/kvalité. På så sätt tvingar man projektbeställaren att sätta en prioriteringen för projektet.

  • projekttriangelnSätt dig ner med projektbeställaren berätta hur triangeln fungerar.
  • Diskutera vad det innebär att prioritera en del mot en annan.
  • Sätt upp olika scenarier och vilken konsekvens det innebär
  • Fyll i mallen för projekttriangeln och infoga i projektmallen
  • Dokumentera gärna vilka diskussioner som ligger till grund för beslutet till prioriteringen.

Ladda hem en gratis mall

Här kan du en gratis mall i Power Point för triangeln

Läs mer om projekttriangeln och andra metoder för prioritering

Här kan du läsa om andra metoder för att prioritera i ditt projekt.

User story – Så sköter du kraven med user stories

Projektledning – Råd och tips hur du leder ett projekt