Behöver du en bättre visualisering av prioriteringen i ditt projekt? Då kan projekttriangeln vara en bra lösning. Den är enkel att förstå och passar bra att använda till exempel i en projektplan.

Vad är en projekttriangel? 

En projekttriangel använder du för att till exempel visualisera prioriteringen mellan tid, kostnad och omfattning i projektet. Dessutom är det enkel metod som tydligt visar vad som är viktigt.

Så använder du projekttriangeln

Prioriteringen sätter man genom att rita en punkt i triangeln vilket innebär att det är omöjligt att prioritera fler än två faktorer. Till exempel en punkt ligger närmre tid och kostnad kommer automatiskt ligga länge ifrån omfattning/kvalité. På så sätt tvingar man projektbeställaren att sätta en prioriteringen för projektet.

Vad innebär de olika prioriteringarna i triangeln?

Tid

Är det viktigt att projektet levereras i tid? Eller får inte någon leverans bli försenad? Då är tid en faktor att prioritera i projekttriangeln .

Omfattning

Är det viktigt att projektet blir levererat till 100%? Prioritera då i så fall omfattning.

Kostnad

Ska man kan hålla kostnaderna till varje pris? Då är kostnad det som ska prioriteras.

Projekttriangeln i praktiken

Så här arbetar du i praktiken med projekttriangeln:

  • projekttriangelnSätt dig ner med projektbeställaren berätta hur triangeln fungerar.
  • Till exempel vad det innebär att prioritera en del mot en annan.
  • Sätt upp olika scenarier och vilken konsekvens det innebär
  • Fyll i mallen för projekttriangeln och infoga i projektmallen
  • Dokumentera gärna vilka diskussioner som ligger till grund för beslutet till prioriteringen.

 

Ladda hem en gratis mall

Tycker du att projekttriangeln är något för ditt projekt? Då kan du ladda ner  en gratis mall i Power Point för triangeln

Här kan du läsa mer om projekttriangeln och andra metoder för prioritering

Läs mer om andra metoder för att prioritera i ditt projekt.