Betygsätt sidan

Som projektledare har du ansvar för projektledning, alltså huvudansvaret för att projektet når sitt mål. Du ansvarar för budget, tidsplan, resurser och leveransen.

Projektledningens grunder

Välj projektmetod

Det finns idag ett stort antal projektmetoder eller projektmodeller för projektledning som är anpassade för olika typer av projekt. Man kan dela upp metoderna i två stora grupper. Vattenfallsmetoden som är vanligast i byggprojekt och agila metoder som är vanliga inom mjukvaruutveckling.

projektledning

Sätt ramarna och målet tidigt

Bestäm redan tidigt målet för projektet och vad som ska ingå eller inte. Då är det enklare att sätta igång och framför allt att kommunicera visionen till de andra deltagarna i projektet. Projektledning handlar om att leda och då är målet viktigt.

Sätt grundreglerna (ground rules)

Grundreglerna bör sättas gemensamt med teamet i till exempel en workshop.

Grundreglerna bestämmer hur ni:

  • Hur ni kommunicerar i och utanför teamet?
  • Vilka regelbundna möten ni har och deras syfte?
  • Hur besluts tas och vem som gör dem?
  • Vilken rapportering som ska ske och vem som ansvarar?
  • Hur sker prioriteringen? Läs mer hur du prioriterar tid, kostnad och omfattning.
  • Hur och vem kan ändra scope?
  • osv.

Sätt projektplanen

Projektplanen är hjärtat i projektet och projektledning. Den sätts tidigt i projektet men ska vara ett levande dokument och uppdateras löpande. Läs mer om projektplan och ladda hem en gratis mall här.

Tillsätt en styrgrupp

Styrgruppens mål är att ta beslut om avsteg från planen eller godkänna nästa steg i projektet. Det är även hit som projektledaren rapporterar. Läs mer om vad en styrgrupp är. Här kan du läsa om hur du håller ett styrgruppsmöte.

Sätt tidsplanen

Tidsplanen kanske är det dokument som förändras mest under projektets gång. Börja med att sätta en milstolpeplan med de viktigaste leveranserna. Följ sedan upp med en mer detaljerad planering. Tidsplanen ska alltid vara förankrad och helst estimerad av projektteamet. Läs mer om hur du gör en tidsplan med hjälp av gantt-schema.

Har du konsulter eller andra externa resurser i projektet kan du ha behov av att rapportera arbetstid i projektet.

Läs mer om projektledning

Projekt – Vad är ett projekt och hur planerar och genomför du det?

Kick-off – Så genomför du en lyckad kickoff med aktiviteter

Projektledningsverktyg – Här är de bästa verktygen för projektledaren

Styrgruppsmöte – Gratis mall, protokoll och agenda inför styrgruppsmötet

Lästips om projektledning

Bo Tonnquist, Sanoma Utbildning

Konsten att slutföra projekt