Som projektledare har du ansvar för projektledning, alltså huvudansvaret för att projektet når sitt mål. Dessutom ansvarar för budget, tidsplan, resurser och leveransen.

Projektledningens grunder

Så väljer du projektmetod

Det finns idag ett stort antal projektmetoder samt projektmodeller för projektledning som är anpassade för olika typer av projekt. Man kan dela upp metoderna i två stora grupper. Vattenfallsmetoden som är vanligast i byggprojekt samt agila metoder som är vanliga inom mjukvaruutveckling.

projektledning

Sätt ramarna och målet tidigt

Bestäm redan tidigt målet för projektet och vad som ska ingå eller inte. Då är det enklare att sätta igång och framför allt att kommunicera visionen till de andra deltagarna i projektet. Tänk på att projektledning handlar om att leda och då är målet viktigt.

Sätt grundreglerna (ground rules)

Grundreglerna sätter ni tillsammans med teamet i till exempel en workshop.

Grundreglerna bestämmer hur ni:

  • Hur ni kommunicerar i och utanför teamet?
  • Vilka regelbundna möten ni har och deras syfte?
  • Vem och hur tar ni beslut?
  • Vilken rapportering som ska ske och vem som ansvarar?
  • Hur sker prioriteringen? Läs mer hur du prioriterar tid, kostnad och omfattning.
  • Hur och vem kan ändra scope?
  • osv.

Projektledningens hjärta – projektplanen

Projektplanen är hjärtat i projektet och projektledning. Du sätter den tidigt i projektet men ska vara ett levande dokument och som du uppdaterar löpande. Här kan du läsa mer om projektplan och ladda hem en gratis mall.

Tillsätt en styrgrupp

Styrgruppens mål är att ta beslut om avsteg från planen eller godkänna nästa steg i projektet. Det är även hit som projektledaren rapporterar. Här kan du läsa mer om vad en styrgrupp är. Här kan du läsa om hur du håller ett styrgruppsmöte.

Sätt tidsplanen

Tidsplanen är ett levande dokument som du förändrar och justerar under hela projektets gång. Börja med att sätta en milstolpeplan med de viktigaste leveranserna. Följ sedan upp med en mer detaljerad planering. Tänk på att tidsplanen ska alltid vara förankrad och helst estimerad av projektteamet. Här kan du läsa mer om hur du gör en tidsplan med hjälp av gantt-schema.

Har du konsulter eller andra externa resurser i projektet kan du ha behov av att rapportera arbetstid i projektet.

Här kan du läsa mer om projektledning

Lästips om projektledning

Bo Tonnquist, Sanoma Utbildning

Konsten att slutföra projekt