Det agila tankesättet kommer från systemutveckling där olika agila projektmetoder länge varit standard som till exempel Scrum och Kanban. Generellt bygger metoderna på snabb feedback samt anpassning efter situationen. Det är något som man lika gärna kan applicera i andra sammanhang som i ledarskap och HR. Därför har det blivit allt vanligare att man talar om agil HR.

Vad är agil HR?

Agil HR handlar om att utmana de metoder och verktyg man idag använder i organisationen. Det kan till exempel vara allt ifrån att förändra rekryteringen, medarbetarsamtal eller medarbetarundersökningar. Eller ersätta gamla möten med färre men effektivare möten.

För att införa ett agilt arbetssätt behöver man inte förändra allt. Det kan snarare vara bättre att införa små förändringar tidigt och pröva sig fram. Här kan du läsa mer om praktiska erfarenheter om att införa ett agilt arbetssätt på en HR-avdelning.

Agil HR i praktiken

Att införa ett agilt tankesätt på din HR-avdelning behöver inte vara så svårt. Här är några tips på vad du kan starta med.

agil hr i praktiken

Medarbetarsamtal och utvecklingssamtal

Traditionella medarbetarsamtal och utvecklingssamtal ska man hålla varje år och många medarbetare kan uppleva dom som onödiga. Dels för att frågorna som man ställer inte är relevanta och uppföljningen är för långsam. Inom agil HR kan man istället införa korta avstämningar ofta kan medarbetaren få snabb feedback och känna att hen kan påverka sin arbetssituation. Ett bra intervall kan vara en kortare avstämning varannan vecka med uppföljning. Men anpassa alltid intervallet till den situation som passar er organisation bäst. Här kan du läsa mer om hur du ger feedback.

Effektivisera möten

Inom Scrum och Kanban använder man ofta effektiva stå-upp-möten, alltså möten som man håller stående med en fast agenda och tidsram. Dessa möten upplevs ofta som mycket positiva eftersom de sällan drar ut på tiden trots att alla är med och deltar. Man kan även applicera dessa möten inom agil HR. Kanske finns det ett avdelningsmöte som kan effektiveras och ersättas av korta, dagliga avstämningar istället?

Medarbetarenkäter och medarbetarundersökningar

En annan del av HR-arbetet som medarbetare ofta tycker är onödigt är de årliga medarbetarundersökningar där den anställda får svara på ett antal frågor som sedan HR-avdelningen ska följa upp. Ofta upplevs det från medarbetarna att inget händer eftersom undersökningarna och uppföljningen sker för sällan. Genom att istället ta tempen på organisationen ofta men med färre antal frågor man kan snabbt fånga upp missnöje i företaget och sedan följa upp och åtgärda problemet tidigt. Ett praktiskt exempel är ett företag som införde en app där de anställda fick ange hur de mådde innan de gick hem, som HRbloggen skriver om i ett inlägg om agil HR.

Här kan du läsa mer om agil HR och agilt ledarskap