Företagande

Hem/Företagande

Snabbfakta för företagare 2020/2021

Om inget annat anges, gäller samma belopp båda åren Förkortningar ABL=AktiebolagslagenIBB=InkomstbasbeloppIL=Inkomstskattelagen PBB=PrisbasbeloppSLR=Statslåneränta Arbetsgivar- och egenavgifter påförs förvärvsinkomster och löner, normalt31,42

Till toppen