Har du bredband och behöver internet hemma för ditt arbete? Då kan det finnas tillfällen då det går att göra avdrag för internet.

Kan man göra avdrag för bredband och internet hemma?

Efter pandemin har det blivit allt vanligare med att jobba hemifrån och det har mer eller mindre blivit ett krav på en snabb uppkoppling hemma. Även om internet och bredbandsuppkoppling är i princip standard i Svenska hem finns det ändå fall då man kan göra avdrag för internet. Det rör sig i fall då arbetet kräver uppkoppling men det inte finns möjlighet att utföra arbetet hos arbetsgivaren.

Då kan du göra avdrag för internet och bredband

avdrag för internet

För att få göra avdrag kräver Skatteverket följande.

  • Ditt arbete och dina arbetsuppgifter kräver att du har en internetuppkoppling för att du ska kunna utföra din arbetsuppgifter.
  • Din arbetsgivare eller uppdragsgivare tillhandahåller inte någon möjlighet för dig att koppla upp dig mot internet. Det kan till exempel röra sig om att företaget saknar kontor.

Som företagare kan du göra avdrag för den merkostnad som den surf du använder för näringsverksamheten hemma kostar. Du kan däremot inte göra avdrag för ditt privata abonnemang på företaget.

Så mycket får du göra avdrag för internet

Skatteverket medger generellt aldrig avdrag för mer än 50% av kostnaden för uppkopplingen. Kostnaden ska dessutom vara skälig.

Avdrag för installation av fiber och bredbandsuppkoppling

En stor del av arbetet kring installation av fiber i privatbostad går att göra RUT- och ROT-avdrag för. Det utvändiga markarbetena är ofta täckta av ROT-avdrag medan den invändiga installationen är täckta av RUT-avdraget.

Som företagare får du inte göra avdrag för din fiberinstallation hemma även om den du delvis använder den för näringsverksamheten.

Rättsfall för avdrag för internet

Det finns ett rättsfall där en frilansjournalist fick avdrag för sina bredbandskostnader. Se Kammarrättens mål Stockholm 2006-01-25, mål nr 2346-05. I det fallet fick journalisten dra både själva internetkostnaden men även kostnaden för dragning av bredband. Det totala avdraget var på 50% på kostnaden.

Fler avdrag i hemmet

Här kan du läsa om fler avdrag du kan göra som privatperson.

Kan du göra avdrag för internet kan du ofta göra avdrag även för datorn hemma

Behöver du ett kontor för att arbeta hemma kan det finns möjlighet till avdrag för arbetsrum hemma