Gantt-Schema eller Gantt chart är ett verktyg som vanligtvis används som en tidsplan i projektplanering och kan vara en del av projektets projektplan. Flödesschemat bygger på ett horisontellt stolpdiagram där varje stolpe representerar en händelse med ett start och stop i projektet. Mallen passar bäst att använda i traditionella vattenfallsprojekt.

I den enkla versionen saknas beroende mellan varje händelse men i mer avancerade versioner av planeringen finns en koppling mellan varje uppgift. Du kan då enkelt se vad en försening i en uppgift kan påverkar måldatumet för projektet.

Gantt-Schema i praktiken

Så här fyller du i Gantt-schemat:

  1. Uppdatera datum i den första cellen med datum. Resten av mallen med veckor och dagar uppdateras automatiskt. Månader måste du anpassa manuellt.
  2. Lägg ut semesterperioder och helgdagar i gantt-schemat då arbetet kommer stå still. Du kan även ladda ner en mall för semesterplanering.
  3. Lägg till alla milstolpar i projektet till vänster i mallen. Det kan vara go/no go-möten och fasta deadlines som påverkar när projektet går in i nästa fas.
  4. Lägg till alla uppgifter till vänster i gantt-schemat . Tänk på att ha en bra balans så att planen inte är för detaljerad. Uppgifter som är kortare än en dag och inte har en avgörande betydelse för projektet bör bakas in i en större uppgift.
  5. Markera ut projektets faser tydligt i mallen. Det underlättar att tidigt i projektet se att uppgifter drar ut på tiden och riskerar att försena hela leveransen.
  6. Lägg ut stolpar för varje uppgift i projektet. Tänk på att en uppgift kan vara beroende av att en annan har slutförts. Till exempel kan det finnas beroende till att ett designkoncept är klart innan front-end-utvecklare kan börja arbete. Och en backend-utvecklare kanske får svårt att börja koda när arkitekturen inte finns på plats.
  7. Dagens datum kommer markeras i blått i gantt-schema.
gantt-schema projektplan projekt planering

Tips: Använd funktionen ”Kopiera format” om du till exempel vill förlänga en stople. Då kommer endast formatet, det vill säga färg, form och typsnitt att kopieras till nästa cell. Du slipper då problem med att text och former hamnar i den nya cellen. Vill du korta en stolpe kopierar du formatet på en vit cell.

Ladda ner gantt-Schema i Excel

Mallen fungerar både för Excel i Mac och i Pc.
Ladda ner mallen här

Här hittar du fler mallar

Ladda ner en gratis mall för semesterschema

Alla våra gratis avtalsmallar

Läs mer om Gantt-schema

Presentera data i Excel