Härskartekniker har varit ett begrepp i över 50 år. Det var den norska politikern och partiledaren Berit Åhs som tog fram de fem olika teknikerna som vi pratar om än idag.

Fem olika härskartekniker

Dubbelbestraffning

härskartekniker

Dubbelbestraffning är en teknik som handlar om att oavsett vilket val personen gör så är det fel. Ett vanligt är exempel som ofta nämns är när en kvinna väljer att avstå från ett kvällsmöte på arbetet eftersom hon vill vara hemma med sitt barn. Hon får då ofta höra att hon inte tar arbetet seriöst. Väljer hon istället att närvara på mötet kommer hon få höra att hon inte är en bra mamma. Oavsett vilket val hon gör blir hon bestraffad.

Bemöt härskartekniken: Gör din egen analys av dina prioriteringar och bemött kritiken med din analys.

Osynliggörande som härskarteknik

Osynliggörande är en härskarteknik som kan se ut på många olika sätt. Det kan till exempel vara någon som sitter med mobiltelefonen när personen pratar eller mejl som aldrig blir besvarade. Oavsett är det ett sätt att förminska personen.

Bemöt härskartekniken: Lyft fram det som man försöker dölja.

Förlöjligande

Förlöjligande kan vara allt från det klassiska ”Lilla gumman” till att driva med någons dialekt eller uttal.

Bemöt härskartekniken: Bemöt direkt uttalandet och repetera gärna den kränkande fasen. Ifrågasätt varför personen uttalade sig på det sättet och lyft fram det kränkande i uttrycket.

Påförande av skuld och skam

Den här härskartekniken handlar om att känna skam för något som man själv inte har gjort. Det kan till exempel handla om att man inte fått information och sedan blir beskylld för att inte följt direktiven.

Bemöt härskartekniken: Analysera situationen då du kände skam. Vad är orsaken till att du kände så och vilka personer bidrog? Lyft fram vem som är den verklige ansvarige för problemet.

Undanhållande av information

Underhållande av information är en vanligare härskarteknik än man kan tro. Det handlar om att beslut tas i slutna grupper till exempel i bastun eller på golfrundan. Personen som då inte är med i gruppen kan då missa viktig information och då framstå som oengagerad.

Bemöt härskartekniken: Ifrågasätt informationsvägarna på jobbet. Lyft fram vikten av att alla får informationen och riskerna med att någon blir utesluten från informationskanalerna.

Läs mer om härskartekniker

Coachande ledarskap i praktiken

Fler exempel från Berit Åhs