Det finns flera olika anställningsformer i Sverige. Den vanligaste är den fasta anställningen eller tillsvidareanställning som den juridiskt heter. Det innebär att du inte har en anställning som upphör ett speciellt datum. Det finns även flera olika typer av tidsbestämda anställningar. Då har anställningen ett slutdatum.

Anställningsformer

Tillsvidareanställning

En tillsvidareanställning har det starkaste skyddet i LAS (Lagen om anställningsskydd. Den här anställningsformen kan dessutom aldrig bli avslutad utan att arbetsgivaren har en saklig grund för uppsägning.

anställningsformer

Finns inget avtal mellan den anställde och företaget förutsätter man att den anställde har en tillsvidareanställning, då kan inte arbetstgivaren i efterhand ändra anställningsformen.

Provanställning

En provanställning får vara max sex månader och kan bli avbruten utan anledning från arbetsgivaren.

Vikariat

Ett vikariat är en tidsbegränsad anställningsform där vikarien tillfälligt sköter en annan anställds arbetsuppgifter. Det kan till exempel bero på att den ordinarie personen är sjuk, är föräldraledig eller har semester. Det är viktigt att arbetsgivaren tydligt anger vem vikarien vikarierar för samt hur lång anställningen är.

Om du har varit anställd som vikarie i mer än 2 år under en 5 årsperiod så övergår din anställning till en tillsvidareanställning.

Säsongsanställning

Säsongsanställningar som anställningsform är vanliga i branscher där vädret har en stor påverkan. Det kan till exempel vara:

  • Trädgårdsmästare
  • Hotellpersonal
  • Bärplockare
  • Fiskare
  • Jordbruk
  • Snöbekämpning

Allmän visstidsanställning

Allmän visstidsanställning använder man då en arbetsgivare vill anställa en person under en viss tid eller för ett speciellt projekt. Är du dessutom en anställd som haft en visstidsanställning i två år under en femårsperiod får anställningsformen omvandlad till en tillsvidareanställning.

Anställda över 67 år

En anställd över 67 år kan alltid bli anställd för ett tidsbegränsat arbete oavsett anställningstid.

Skriv alltid avtal om anställningsformen

Tänk på att alltid skriva anställningsavtal oavsett vilken anställningsform du har. Har du inget kontrakt och dessutom vill kräva att bli tillsvidareanställd kan det vara svårt att bevisa din anställning om du saknar anställningskontrakt.

Här kan du läsa mer om anställningsformer och nyanställda