När en person dör gör man en bouppteckning samt ett arvsskifte. Proceduren går till så att när bouppteckning är klar så gör man ett arvskifte för att fördela arvet mellan arvingarna. Man gör även en reglering av skulderna. Ett arvskiftesavtal är en handling som hanterar fördelningen av egendomarna.

Köp en mall för bodelning och arvskifte

Vill du ha en färdig mall i Word-format som du enkelt kan fylla i? Då kan du köpa den i vår webshop med Swish eller kort.

 

Ladda ner gratis mall

arvskifte bouppteckning

Här kan du ladda ner en gratis mall för arvskifte. Kopiera texten i mallen och klistra in den i ett ordbehandlingsprogram som till exempel Word. Därefter fyller du i den och uppdatera testen och värdena för att passa ditt ändamål. När det är klart är det bara att skriva ut den på skrivare eller spara ner den på din hårddisk.

Gratis mall för arvskifte

Här nedan hittar du mallen för ett arvskiftesavtal.

Mall för arvskiftesavtal

Den X månad 20XX avled Förnamn Efternamn, ÅÅMMDD-NNNN, från Ort. Bouppteckningen efter honom/henne är registrerad vid Skatteverket den X månad 20XX under ärendenummer ………………….

Som dödsbodelägare antecknades:

1.
2.

Det antecknades vidare:

  • att ,
  • samt
  • att .

Följande egendom förelåg till arvskifte:

Kontanter ,00
Bankmedel ,00
……. ,00
Reserveras av bankmedel för kommande utgifter och skatter – ,00
Avgår skiftesarvode – ,00
Att skifta: ,00

I enlighet med ovanstående överenskommer delägarna härmed om följande arvskifte

Förnamn Efternamn tillskiftas
……. ,00
Kontanter ,00
Summa: ,00

Förnamn Efternamn tillskiftas
……. ,00

Bankmedel ,00
Summa: ,00
Totalt: ,00

Delägarna överenskommer slutligen att överskott av reserverade bankmedel och eventuella ytterligare inkomster och utgifter skall fördelas mellan dem i enlighet med grunderna för detta arvskifte.

Med ovanstående arvskifte förklarar vi oss till alla delar nöjda.

Denna handling har upprättats i ett exemplar som skall omhändertas av Förnamn Efternamn.

Ort den / 20XX                        Ort den / 20XX

Förnamn Efternamn              Förnamn Efternamn

Vill du läsa mer om arv och arvskifte

Här nedan hittar du mer tips och råd om arv samt familjerätt.

Arvsrätt – Så fungerar arvsrätten för barn, makar och särkullsbarn

Testamente – Ladda ner en gratis mall för att upprätta ett testamente för arv

Dela upp ett arv