Att välja rätt beskattningsår är viktigt för dig som är företagare men även för dig som är privatperson. Det kan till exempel vara betydelsefullt om du får en större bonus eller byter anställning. Här hittar du råd hur du väljer rätt inkomstår.

Vad är beskattningsåret?

Beskattningsår (inkomstår) är det år för vilket man ska redovisa och skatta för inkomster och utgifter. Året efter beskattningsåret, som man tidigare kallade för taxeringsår, är det år då man ska lämna in deklarationen, se deklarationsplikt.

Beskattningsår är alltid detsamma som kalenderår för inkomst av tjänst och kapital och för privatpersoner även för inkomst av näringsverksamhet, se årsskiftesbetalningar.

Råd för beskattningsår

Välj rätt utbetalningsår

I slutet av året kan det vara intressant att se om det är bäst att ta ut extra inkomster som semesterersättningar och övertidsersättningar före eller efter nyår. Det kan också vara intressant att tidigarelägga en lön, exempelvis en förskottsbonus det år man har påbörjat sin anställning och kanske inte har tjänat in någon hög årsinkomst. Exempelvis kan man ta ut lön som tantiem, vilket innebär att företaget kan göra avsättningen ena året och betala ut pengarna nästa år. Se fåmansföretag och skiktgränser.

Beskattningsår
Råd för företagare

Aktiebolag får ha beskattningsår som slutar vid årsskiftet eller vid utgången av någon av följande månader, april, juni samt augusti. Ett aktiebolag kan även ha som räkenskapsår med annat månadsslut, varför räkenskapsåret och beskattningsåret inte behöver sammanfalla. Om bolaget har annat räkenskapsår än beskattningsår ska dock beskattningsåret – för vissa ändamål, t ex preliminärskatt och deklarationsavlämnande, anses ha sitt slut närmast efter den månad då räkenskapsåret har avslutats. Se vidare räkenskapsår och revisorsplikt.

Aktiebolag har bara ett inkomstslag, näringsverksamhet, där ska man redovisa alla inkomster och utgifter. Är aktiebolaget delägare i ett handelsbolag med annat räkenskapsår ska handelsbolagets inkomst hos det delägande aktiebolaget redovisas som om handelsbolaget hade beskattats självt.

Exempel för beskattningsår i aktiebolag och enskild firma

Aktiebolag med räkenskapsår som slutar den 30 juni år 1 är delägare i ett handelsbolag med kalenderår som räkenskapsår. I aktiebolagets deklaration år 2 redovisar man aktiebolagets andel av handelsbolagets resultat för hela år 1.

För enskilda firmor kräver man godkännande av skatteverket att få tillämpa annat räkenskapsår än kalenderår.

Här kan du läsa mer om skatt och avdrag för företag