Från och med den 1 juli 2019 så sänkte man digitalmomsen, alltså momsen som man tar ut på digitala böcker och tidningar, från 25 procent till 6 procent. Momsen blev alltså på samma som nivå som böcker och tidningar i pappersform. Det beslutade regeringen 12 februari 2019.

Det främsta skälet till förändringen anser regeringen är att utveckla och stödja den lokala journalistiken. I och med vikande upplagor hos lokaltidningar behöver en satsning göras i digitala kanaler. Förändring av digitalmomsen kommer kosta 400 miljoner kronor att införa.

Förändringen och sänkningen av momsen hindrades tidigare av EUs reglering. 2 oktober 2018 så röstade EU-parlamentet igenom ett förslag om förändring av moms för digitala tidningar och tidskrifter. Det beslutet gjorde det möjligt för alla medlemsländer att sänka momsen för digitala produkter.

Vilka publikationer berörs av digitalmomsen?

digitalmomsen

De publikationer som får den nya momsen är de som i tryckt version har en momssats på 6 procent. Det rör sig alltså bland annat om tidningar, tidskrifter och böcker. Digitala publikationer som innehåller stor del rörlig bild och ljud är inte omfattade av den nya digitalmomsen.

Läs mer om moms

Vad är moms?