Om du haft kostnader för vård av annan person i ditt hem kan du få dra av dina utgifter. För att få dra av krävs att:

  • du fått skattepliktig ersättning (fast lön etc).
  • det gäller vård av annan person än eget barn eller familjemedlem.

Råd för avdrag för vårdkostnad

Ge ersättning till den vårdade

I skattepraxis godkänns inte avdrag för vård av nära anhörig. Det gäller även om man har fått skattepliktig ersättning för vården. Om i stället den som vårdas tar emot ersättningen är vårdbidraget skattefritt.

Läs mer om avdrag för vård

Friskvårdsbidrag – Här är friskvården som är skattefri för de anställda