I december 2021 uppgick aktieförmögenheten i Sverige till 13 482 miljarder kronor. Enlig SCB är det en ökning med 1 832 miljarder från bara sex månader tidigare. Intresset för olika sparformer har ökat dramatiskt sedan 2020 och det gäller både sparare och hackare.

Det finns en risk med att investera sitt sparkapital i olika placeringar. Marknaden kan röra sig hastigt och långsamt och det går inte att förutspå exakt vad som kommer att hända. De finns samtidigt en oro för att någon ska kunna komma åt dina tillgångar, och personliga uppgifter. Den här risken och oron går inte att eliminera men de går att minska genom att diversifiering och att öka säkerheten.

Skydda dina investeringskonton

Vare sig du har en aktie- eller fonddepå, ett konto hos en börsmäklare eller en annan förvaltare kommer du att behöva säkra dina inloggningsuppgifter och lösenord. Finansiella plattformar är heta mål för hackare och det är viktigt att du aldrig delar dina uppgifter med någon.

Ett starkt lösenord är ett bra skydd mot intrång men tyvärr är vi inte alltid bra på att välja dem. Undersökningar har visat att varje land har vanliga lösenord som många använder. Enkla lösenord är kanske lättare att komma ihåg, men de ökar också risken. Långa lösenord är svårare att hacka och ju mer unika och slumpmässiga de är, desto bättre.

En annan viktig säkerhetsåtgärd är att tänka på internetanslutningen. Logga inte in på din aktieportfölj via en oövervakad wifi-anslutning. Du vet aldrig vem som sitter och övervakar trafiken. Använd helst inte publika datorer, men om du gör det ska du alltid se till att logga ut ordentligt.

Kontrollera marknadsplatserna

Det finns flera marknadsplatser som låter dig köpa och sälja tillgångar. Kontrollera dessa noggrant innan du börjar att investera. Det kan vara svårt att få tillbaka dina pengar från oseriösa aktörer, och undersök vad du har för skydd. Seriösa finansiella företag kan omfattas av ett investerarskydd. Det innebär att du har ett skydd på upptill 250 000 kronor om det finansiella företaget går i konkurs.

Ett investerarskydd omfattar inte alla marknadsplatser. Om du till exempel har ditt sparande hos en bank kan du skyddas av en insättningsgaranti. Det är viktigt att komma ihåg att skyddet inte gäller förluster på grund av marknadens svängningar.

Diversifiera dina placeringar

Ett av de vanligaste tipsen som ges till investerare är att diversifiera sina tillgångar. Detta bidrar till att sprida risken. Det finns olika sätt att diversifiera sin investeringsportfölj. Ett sätt är att investera i olika tillgångsslag eller i en typ av tillgång på flera olika börser eller inom olika sektorer. Du kan till exempel investera i svenska, amerikanska och brittiska aktier, eller i aktier inom sektorer som teknik, industri och läkemedel.

Ett avancerat sätt att diversifiera sina tillgångar är att investera i korrelerande marknader. Det innebär till exempel att en aktie kan stiga när en annan faller. Detta skapar en hedge, eller täckningsaffär, som kan se till att det totala värdet förblir någorlunda stabilt när marknadsläget förändras. 

Det finns alltid en risk med investering. Den går inte att komma undan, men den går att minimera. En bra start är att skydda sina konton med starka lösenord, och sina tillgångar med diversifiering och investering hos seriösa aktörer.