Elprisstödet presenterades 27 oktober 2022 av regeringen och är till för att kompensera för dom utökade kostnaderna som privatpersoner och näringsliv får på grund av det höga elpriset. Stödet är på totalt 55 miljarder och går tillbaka till alla som haft en elförbrukning. Högkostnadsskyddet gäller alltså både privatpersoner, organisationer och företaget.

Elprisstöd för glödlampaHur stort är elprisstödet?

Bor du i elprisområde 1 och 2, det vill säga i norra Sverige får du inget elprisstöd. Anledningen är att här har inte elpriset gått upp lika mycket som i södra och mellersta Sverige.

Bor du i elprisområde 3 och 4 är du berättigad till stöd.

  • Elprisområde 3: Gränsen går ovanför Gävle och Dalarna ner till områdena kring Halland och Småland
  • Elprisområde 4: Hela Skåne och Blekinge samt stora delar av Småland och Halland

Elprisområde 3

I elprisområde 3 så får du tillbaka 50 öre per förbrukad kilowattimme.

Elprisområde 4

I elprisområde 4 så får du tillbaka 79 öre per förbrukad kilowattimme.

Hur beräknar jag hur mycket jag får tillbaka  i elprisstöd?

För att beräkna hur mycket du får tillbaka måste du ta fram din förbrukning av el från oktober 2021 fram till och med september 2022. Det är alltså en period på 12 månader. Sedan multiplicerar du antalet kilowattimmar du har förbrukat med det beloppet som gäller för ditt elprisområdet.

Exempel 1

16453 x 0,79 = 12 998 kronor

Du bor i villa i elprisområde 4 och får då ett stöd på 79 öre per kilowattimme. Från och med oktober 2021 till september 2022 förbrukade du 16 453 kilowattimmar. Ditt elprisstöd blir då.

Exempel 2

Du bor i lägenhet i elprisområde 3 och får då ett stöd på 50 öre per kilowattimme. Från och med oktober 2021 till september 2022 förbrukade du 4 820 kilowattimmar. Ditt elprisstöd blir då.

4820 x 0,50 = 2410 kronor

Exempel 3

Du bor i villa i elprisområde 2. Du får inget elprisstöd.

Vem är berättigad till elprisstödet?

Alla som haft en elförbrukning och bor i elprisområde 3 och 4 kan få ta del av stödet. Det spelar alltså ingen roll om du är ett företag, privatperson eller en organisation för att få ta del av elprisstödet.

5 snabba frågor och svar om elprisstödet

Vem får elprisstöd?

Alla företag, privatpersoner och organisationer i elprisområde 3 och 4 får elprisstöd.

Hur stort är stödet?

I elprisområde 3 är det 50 öre per kilowattimme och i elprisområde 4 är det 79 öre.

När betalas elprisstödet ut?

Det är inte beslutat ännu men troligtvis under december 2022.

Får jag elprisstöd även om jag har fast elavtal?

Ja det är baserat på din tidigare förbrukning.

Hur beräknas elprisstödet?

Det beräknas genom att multiplicera stödet gånger antalet kilowattimmar du förbrukat de senaste 12 månaderna.

Fler artiklar om elkostnader