Kvittning privatpersoner

Varje inkomstslag – tjänst, näringsverksamhet och kapital behandlas var för sig och underskott får i princip inte kvittas mot överskott i ett annat inkomstslag. Inom näringsverksamhet får inte heller underskott i en näringsverksamhet dras av från överskott i en annan. Från dessa regler om kvittning finns följande undantag:

Kapitalunderskott

I inkomstslaget kapital får ränteutgifter och i regel också förluster dras av fullt ut mot ränteinkomster, kapitalvinster mm, dock med undantag för vissa kapitalförluster som kan få dras av med 70 % av förlusten och att förlust på privatfastighet och bostadsrätt får dras av med endast 50 % av förlusten. Se vidare kapitalförlust – aktier. Eventuellt underskott av kapital minskar övriga skatter genom skattereduktion med 30 % av underskottet. Och med 21 % för den del av underskottet som överstiger 100 000 kr.

Kvittning av vinst

Nystartat företag

Underskott från nystartad aktiv näringsverksamhet får i vissa fall kvittas mot inkomst av tjänst som allmänt avdrag. Kvittning medges med högst 100 000 kr per år under de fem första åren. Den skattskyldige får inte inom fem år före starten av den nya verksamheten drivit likartad verksamhet.

Kulturarbete

För konstnärlig verksamhet finns en särskild rätt till avdrag för underskott som får kvittas mot inkomst av tjänst. Läs mer om avdrag för kulturarbete..

§ En begränsad insats kan vara tillräcklig, RÅ 2002 ref 15.

För kommanditdelägare begränsas kvittningsrätten ytterligare till vad som har tillskjutits eller vad delägare åtagit sig att tillskjuta. Den som på begäran får mangårdsbyggnad beskattad som näringsfastighet har inte rätt till sådan kvittning.

Råd för kvittning av vinst

Kvitta mot framtida vinst

För den som räknar med framtida vinster av näringsverksamhet är det oftast bäst att spara ett underskottsavdrag i näringsverksamhet och kvitta mot ett senare års överskott. Genom att minska både inkomstskatten och egenavgifterna blir resultatet bättre än att kvitta underskottet mot tjänsteinkomst, då enbart inkomstskatten minskas. Nackdelen är dock att skattesänkningen kommer senare.

Den som dragit av underskott av näringsverksamhet mot tjänsteinkomst och senare fått överskott i näringsverksamheten kan inom fem år begära omprövning av den gamla deklarationen och kräva att underskottet i stället dras av mot det senare årets vinst.

Företag

För aktiebolag finns med ett viktigt undantag inte några begränsningar för kvittning av underskott från olika verksamheter då allt ingår i ett och samma inkomstslag, inkomst av näringsverksamhet.

Undantaget är förluster på aktier och fastigheter, som bara kan kvittas mot kapitalvinster på aktier respektive fastigheter. Vidare finns begränsningar för att kunna behålla rätten till underskottsavdrag efter ägarbyten. Se kapitalvinst – aktier, och underskottsavdrag.

Läs mer om kvittning

Optimera avdrag för kapitalunderskott

Ta vara på underskottet med underskottsavdrag

Näringsverksamhet – Allt du behöver veta när du startar företag