Deklarera leasingbil

Leasingbil. Hur leasingbilen ska behandlas i deklarationen beror på vem som betalar för bilen:

1. Betald av företaget

Om det är en leasingbil, som betalas av företaget, betraktas bilen som en förmånsbil hos den anställde. Värdet av det privata nyttjandet måste då tas upp som inkomst. Se bilförmån.

Förmånsvärdet minskas med vad den anställde själv betalar av skattade pengar för exempelvis reparationer med undantag för bensin. Om den som disponerar bilen måste betala en viss summa av nettolönen till bilföretaget eller arbetsgivaren dras också den summan av från förmånsvärdet.

leasingbil

Den som leasar en bil kan ges rätt att köpa bilen vid hyrestidens slut för restvärdet. Om arbetsgivaren överlåter denna rätt till en anställd är det en skattepliktig löneförmån om marknadspriset är högre än det pris som bilen köps ut för.

2. Betald privat leasingbil

Om den anställde själv leasar en bil och betalar alla kostnaderna tas naturligtvis inte någon bilförmån upp. Leasingavgifterna, dvs kostnaderna för bilen, får dras inom ramen för vad som gäller för egen bil, exempelvis milersättning från arbetsgivaren och milavdrag för bil till jobbet.

Läs mer om leasing

Så fungerar leasing av maskiner och inventarier

Läs mer om leasingbil

Så räknar du hem leasingen

Bilförmån – Alla råd du behöver för din tjänstebil och bilförmån

Bil till jobbet – Så gör du avdrag för egen bil till jobbet och i tjänsten