Vad är grundavdrag?

Grundavdraget är ett avdrag som man drar automatiskt från din lön eller andra ersättningar. I praktiken bestämmer grundavdraget hur mycket du får tjäna innan du måste börja betala inkomstskatt.

Så beräknar man grundavdraget

När den statliga och den kommunala beskattningsbara inkomsten beräknas ska i regel också avräknas grundavdrag. Grundavdraget är det verktyg som man använder för att skärpa eller minska skatteuttaget beroende på inkomsten. Jobbskatteavdraget har liknande syfte men har konstruerats som ett direkt avdrag på skatten och är dessutom olika för arbetsinkomster och övriga inkomster. För pensionärer, över 65 år, finns ett särskilt tillägg till grundavdraget som är en effekt av det som betecknats pensionärsskatten, se nedan, och dessutom en särskild skattereduktion som innebär att för pensionärer med arbetsinkomster kan marginalskatten för arbetsinkomster bli mycket låg. Se jobbskatteavdrag och marginalskatt.

Så beräknas grundavdrag

Grundavdraget får inte överstiga inkomst av tjänst och aktiv näringsverksamhet minskat med allmänna avdrag. Den som enbart har passiv näringsverksamhet får därmed inget grundavdrag. Avdrag medges heller inte för sådan utdelning eller kapitalvinst på kvalificerade aktier som tjänstebeskattas. Dödsbo får avdrag endast under dödsfallsåret.

Grundavdraget blir upptrappat och nedtrappat vid olika inkomstnivåer. Marginalskatten blir lägre när grundavdraget trappas upp och tvärtom .

Den som bott i Sverige under bara en del av året får reducerat grundavdrag som då blir en tolftedel av normalt grundavdrag för varje kalendermånad i Sverige.

Förhöjt avdrag för 65+

Kritiken mot den så kallade pensionärsskatten, det vill säga att pensionsinkomster inte är omfattade av jobbskatteavdraget, är löst på så sätt att personer som fyllt 65 år i stället får ett särskilt tillägg till grundavdraget.

Grundavdrag inkomstår 2020

För inkomståret 2019 mer man följande avdrag till alla inkomsttagare som inte fyllt 65 år vid inkomstårets början:

 • Lägsta avdrag för låginkomsttagare 20 100 kr
 • Högsta avdrag 36 500 kr
 • Lägsta avdrag 13 900  kr

Grundavdraget för pensionär 2020

Personer som fyllt 65 år eller mera vid årets början får ett förhöjt grundavdrag som maximalt kan uppgå till cirka 99 100 kr och som lägst till cirka 37 600 kr.

Grundavdrag inkomstår 2019

För inkomståret 2019 ger man följande avdrag till alla inkomsttagare som inte fyllt 65 år vid inkomstårets början:

 • Lägsta avdrag för låginkomsttagare 19 700 kr
 • Högsta avdrag 35 900 kr
 • Lägsta avdrag 13 700 kr

Grundavdraget för pensionär 2019

Personer som fyllt 65 år eller mera vid årets början får ett förhöjt grundavdrag som maximalt kan uppgå till cirka 86 500 kr och som lägst till cirka 37 600 kr.

Grundavdrag inkomstår 2018

För inkomståret 2018 ger man följande avdrag till alla inkomsttagare som inte fyllt 65 år vid inkomstårets början:

 • Lägsta avdrag för låginkomsttagare 19 300 kr
 • Högsta avdrag 35 100 kr
 • Lägsta avdrag 13 400 kr

Grundavdraget för pensionär 2018

Personer som fyllt 65 år eller mera vid årets början får ett förhöjt grundavdrag som maximalt kan uppgå till cirka 68 000 kr och som lägst till cirka 24 100  kr.

[quads id=9]

Grundavdrag inkomstår 2017

 • Lägsta avdrag för låginkomsttagare 19 000 kr
 • Högsta avdrag  34 500 kr
 • Lägsta avdrag 13 200 kr

Grundavdrag inkomstår 2016

 • Från 13 000 kronor till 34 200 kronor.

Här kan du läsa mer om grundavdraget

Jobbskatteavdraget – Sänk skatten med jobbskatteavdrag

Skatteuträkning – Så räknar du ut din skatt på förvärvsinkomsten

Skiktgräns

Tabeller från Skatteverket