Vardagen är vanligtvis fylld med allehanda utgifter samtidigt som tillgångarna är begränsade för de flesta människor. Av denna anledning är det viktigt att skapa en budget för sin privata ekonomi. Vi presenterar hur du kan skapa din första budget. Vidare kikar vi närmare på fördelarna med att skapa en budget och hur den kan hjälpa dig i din vardag.

Vad är syftet med en budget?

En budget är ett värdefullt verktyg som hjälper individen att få en överblick över intäkter och utgifter. Det övergripande syftet med budgeten är att planera din ekonomi under en given tidperiod, vanligtvis en månad åt gången. Med hjälp av budgeten så säkrar du dig att du har tillräckligt med pengar till både nödvändiga utgifter men även till allehanda underhållning som exempelvis att spela på svenskacasino.se utan att ditt bankkonto är tomt i slutet av månaden. Nedan visar vi steg för steg hur du kan enkelt skapa din första budget.

Beräkna din inkomst

Hur stor är din månadsinkomst? All budgetering börjar med att besvara denna grundläggande fråga. Det är viktigt att beräkningen är realistisk och inte bygger på önsketänkande scenarier. Genom att beräkna din fortlöpande månadsinkomst efter skatt så bygger du grundfundamentet för din budget som ett effektivt prognosverktyg för din privata ekonomi.

Notera dina månadsutgifter

Nästa steg i din budgetering är att notera alla dina månadsutgifter. Typiska månadsutgifter är exempelvis:

 • hyra
 • mat
 • el- och vattenräkningar
 • Mobil- och IT
 • Transportutgifter
 • Försäkringar
 • Underhållning
 • räntor och amorteringar på lån

Du kan enkelt få svar på ovanstående utgifter genom att kika på dina regelbundna räkningar och sparade kvitton.

Beräkna fasta och rörliga utgifter

Nu är det tid att skaffa sig en överblick över dina fasta rörliga utgifter. Som namnet antyder så är fasta utgifter statiska och förändras inte från månad till månad. Typiska fasta utgifter är exempelvis månadshyran eller hemförsäkringen. Som en kontrast så tenderar rörliga kostnader att variera en hel del beroende på ens konsumtionsmönster. Dina utgifter för exempelvis livsmedel beror naturligtvis på hur mycket du och andra familjemedlemmar äter under en månad och vilken typ av livsmedel som ni köper.

Varför är det viktigt att identifiera fasta och rörliga kostnader? Fasta utgifter kan du inte påverka. Däremot så kan du påverka dina rörliga utgifter genom prioritering och beslut hur mycket familjen skall exempelvis lägga ut på livsmedel och hygienartiklar per månad.

Sammanställ dina inkomster och utgifter

Nästa steg i din budgetering är att sammanställa dina inkomster och utgifter under en månad och även under ett helt år. Om dina inkomster är större än utgifterna så har du bra förutsättningar att bygga en sund privatekonomi. Men om dina utgifter är större så betyder detta att du lever över dina tillgångar. Detta kan skapa stora ekonomiska problem med ackumulerande skulder. För att undvika detta bör du därför undersöka hur du kan minska dina rörliga utgifter. Detta uppnår du genom att prioritera vilka utgifter som är essentiella och vilka som är mindre viktiga.

Den så kallade 50-30-20 regeln för din budgetering. Denna regel innebär att cirka 50% av din inkomst bör gå till livsnödvändiga utgifter som hyra, mat, försäkringar el och värme. Därefter kan du avsätta 30% till allehanda nöjen och andra icke-nödvändiga utgifter. Det kan exempelvis handla om bio, restaurangbesök och resor. Slutligen bör du avsätta minst 20% av din inkomst till framtida sparande. Dessa pengar skall användas till amorteringar, pension och olika oförutsedda utgifter.

Fördelar med en budget

En budget erbjuder flera konkreta och värdefulla fördelar som tillsammans ger dig mer ro i din vardag.

 • Budgeten ger en översikt över inkomster och utgifter
 • Minskar risken att du lever över dina tillgångar
 • Minimerar risken för obehagliga ekonomiska överraskningar
 • Hjälper dig att prioritera dina konsumtionsmönster
 • Budgeten hjälper dig att skapa en buffert för oförutsedda utgifter

Viktigt att tänka på rörande din budget

Timing är som bekant ofta avgörande och det samma gäller för din budget. Det räcker inte att endast fastställa ens inkomster och utgifter. Du bör också ta i beaktning att inåtgående och utgående pengaströmmar äger rum under olika tidpunkter. Det är exempelvis vanligt att hyror betalas i början av månaden medan inkomster vanligtvis utbetalas i slutet av månaden. Det är därför viktigt att detta tas med i ens beräkningar när man fastställer sin budget.

Slutsats

En budget är ett effektivt verktyg som hjälper dig att få en översikt över dina inkomster och utgifter. Genom att identifiera dina inkomster, fasta och rörliga utgifter så säkrar du att du har tillräckligt med pengar till alla dina utgifter.