Det går att skjuta upp beskattningen av skogsinkomster genom att sätta in en del av pengarna på skogskonto. Räntan beskattas med en särskild definitiv källskatt som är 15 % av årets ränta. Den betalas in år för år av banken. Detta är en extra skatt och räknas inte in bland intäkterna i näringsverksamhet.

Inkomst av försäkringsersättning och ersättning vid »allframtidsupplåtelse«, som beskattas som inkomst av skogsbruk, kan också sättas in på skogskonto.

skogskonto skogInsättning

Insättning på skogskonto i bank får göras av privatpersoner och oskiftade dödsbon – dock inte dödsbon som beskattas som handelsbolag eller familjestiftelser. Insättningen minskar skogsägarens inkomst av näringsverksamhet.

Insättningen, som inte får vara större än intäkten av fastigheten, kan nu högst uppgå till:

  • 60 % av ersättningen för rotposter och avverkningsrätter.
  • 40 % för försålda skogsprodukter och för uttag till egen firma.


Skogskontot får flyttas från en bank till en annan utan att det blir beskattning. Flyttningen ska anmälas till skatteverket. En skogsägare ska dock inte få ha skogskonton för samma beskattningsår och samma näringsverksamhet i flera banker. Minst 5 000 kr måste sättas in på skogskonto under året för att godtas. Insättningen får göras flera gånger under året, men då på ett och samma konto. Om fastigheten ägs av flera måste var och en sätta in minst 5 000 kr per år.

Vid beräkning av underlag för räntefördelning och expansionsfond tas hälften av behållningen på skogskonton upp som tillgång. Insättningen ska göras senast den dag deklarationen ska ha inlämnats. Bankkvittot ska bifogas deklarationen.

Uttag Uttaget från skogskonto får göras när som helst fyra månader efter insättningen, men måste vara minst 1 000 kr per uttag. Uttagen ökar skogsägarens inkomst av näringsverksamhet. Pengarna får stå inne högst 10 år på skogskonto och högst 20 år på skogsskadekonto. Pengarna får stå kvar även om skogsfastigheten säljs eller ges bort. Även pantsättning medför beskattning.

Råd om skogskonto

Skogskontots fördelar

Skattekredit och skatteutjämning. Skatten betalas senare och oftast med lägre skatteuttag och eventuellt för att täcka en framtida förlust.

Sänkning av sociala avgifter. En skogsbrukare som bedriver aktiv näringsverksamhet kan sätta in pengar på skogskonto när han är aktiv, och då slippa egenavgifter. Om han tar ut skogskontopengarna när verksamheten blivit passiv eller när han blivit pensionär blir det lägre avgifter. Han mister dock samtidigt de sociala förmåner som i regel är förenade med egenavgifterna.

skogskontoUnderlaget för räntefördelning och expansionsfond blir bättre vid insättning på skogskonto än när man får motsvarande skattekredit genom avsättning till en periodiseringsfond. Vid beräkning av kapitalunderlag för räntefördelning och expansionsfond får nämligen hälften av saldot på skogskontot tas upp, men avsättning till periodiseringsfond räknas inte alls. Ett skogskonto får behållas även om jordbruksfastigheten avyttras (NJA 1996 ref 78).

Ta ut för ny avsättning

Den som inte längre vill binda sina pengar på ett skogskonto utan använda pengarna i verksamheten kan ta ut pengarna från kontot och ändå få fortsatt skattekredit till viss del. Uttaget läggs visserligen till företagets vinst, men underlaget för avsättning till periodiseringsfond och expansionsfond ökas i stället. När pengarna inte längre är låsta men fortfarande bara används till företagets verksamhet kan avsättning göras till periodiseringsfond, 30 %, och resten kan behållas som expansionsfond och som påförs expansionsfondsskatt, som är ett slags preliminärskatt på inkomsten.

Barn kan ta över skogskonto

För att underlätta generationsskiften är det numera möjligt att ta över skogskonton och skogsskadekonton när en lantbruksenhet tas över av barn eller andra närstående. Övertagna medel ska återföras till beskattning hos den nya innehavaren inom samma tid som gällde för den tidigare ägaren.
[separator style_type=”single” top_margin=”20″ bottom_margin=”20″ sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=””][one_half last=”no” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” hover_type=”none” link=”” border_position=”all” border_size=”1px” border_color=”#1e73be” border_style=”solid” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””]

Avdragslexikon 2017

Köp Avdragslexikon nu! Boken innehåller många och värdefulla råd – inte enbart för att sänka skatten, utan också för att lösa skattefrågor samt andra juridiska och ekonomiska problem. Endast 299 kr!

[button link=”/bestall-avdragslexikon/” color=”default” size=”” stretch=”yes” type=”” shape=”” target=”_self” title=”” gradient_colors=”|” gradient_hover_colors=”|” accent_color=”” accent_hover_color=”” bevel_color=”” border_width=”” icon=”” icon_position=”left” icon_divider=”no” modal=”” animation_type=”0″ animation_direction=”left” animation_speed=”1″ animation_offset=”” alignment=”” class=”” id=””]Beställ Avdragslexikon[/button][/one_half][one_half last=”yes” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” hover_type=”none” link=”” border_position=”all” border_size=”1px” border_color=”#1e73be” border_style=”solid” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””]

gratis avtalsmallar

Ladda ner våra avtalsmallar!
Hämta våra avtalsmallar inom familjejuridik, bostad och företag. Alla avtal innehåller exempel och kan anpassas för ditt behov. Ladda ner dem nu. Helt gratis!

[button link=”/gratis-avtalsmallar/” color=”default” size=”” stretch=”yes” type=”” shape=”” target=”_self” title=”” gradient_colors=”|” gradient_hover_colors=”|” accent_color=”” accent_hover_color=”” bevel_color=”” border_width=”” icon=”” icon_position=”left” icon_divider=”no” modal=”” animation_type=”0″ animation_direction=”left” animation_speed=”1″ animation_offset=”” alignment=”” class=”” id=””]Ladda ner våra avtalsmallar gratis[/button][/one_half][one_full last=”yes” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” hover_type=”none” link=”” border_position=”all” border_size=”1px” border_color=”#1e73be” border_style=”solid” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””]

[/one_full][one_full last=”yes” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” hover_type=”none” link=”” border_position=”all” border_size=”1px” border_color=”#1e73be” border_style=”solid” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””]

Sänk din boendekostnad nu! Håller du på att se över ditt bolån eller ska du låna till en ny bostad? Här kan du jämföra bolåneräntor från både storbankerna och uppstickarna. Hitta lägsta boräntan och spara tusentals kronor varje år!

Du får även hjälp att jämföra den historiska utvecklingen mellan fast och rörlig ränta samt beräkna hur en räntehöjning påverkar din ekonomi.

Tjänsterna är förstås helt gratis.

[button link=”https://www.compricer.se/bolan/?utm_source=avdragslexikon&utm_medium=cpo&utm_campaign=text_sparande_avdragslexikon” color=”default” size=”” stretch=”yes” type=”” shape=”” target=”_blank” title=”” gradient_colors=”|” gradient_hover_colors=”|” accent_color=”” accent_hover_color=”” bevel_color=”” border_width=”” icon=”” icon_position=”left” icon_divider=”no” modal=”” animation_type=”0″ animation_direction=”left” animation_speed=”1″ animation_offset=”” alignment=”” class=”” id=””]Jämför bolån här[/button][/one_full][separator style_type=”single” top_margin=”20″ bottom_margin=”20″ sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=””]