Som arbetsgivare kan du bekosta en anställds terminalglasögon utan att den anställde blir förmånsbeskattad om den anställde jobbar minst en timme framför bildskärm. Även som näringsidkare i enskild firma kan du göra avdrag för terminalglasögon enligt reglerna för arbetsredskap. Däremot kan du inte bekosta vanliga glasögon för den anställde eller dig själv i enskild firma.

Terminalglasögon eller bildskärmsglasögon har en speciell slipning och styrka som är anpassad för personer som jobbar vid en bildskärm.

glasögon avdrag

Avdrag för glasögon

Som anställd får du inte göra avdrag för glasögon eller kontaktlinser då man anser de vara privata kostnader.

Allt om att deklarera

När får jag göra avdrag för glasögon?

Som privatperson får du aldrig göra avdrag för glasögon eller linser. Men som näringsidkare har du möjlighet att göra avdrag gör terminalglasögon om

Vilka näringsidkare kan göra avdrag?

Både arbetsgivare och näringsidkare i enskild firma.

Här kan du läsa mer om deklaration och avdrag

Här hittar du fler avdrag för din deklaration.

Så gör du avdrag för internet

Avdrag för arbetsrum i hemmet