När får man göra avdrag för glasögon? Generellt är reglerna väldigt strikta och du kan in princip aldrig göra dra av vanliga glasögon eller kontaktlinser. Inte ens om du har en synnedsättning som kräver som du använder i arbetet. Det räknas som en privat kostnad och är inte avdragsgill.

glasögon avdrag

Avdrag för glasögon

Man får inte gör avdrag för vanliga glasögon eller kontaktlinser då man anser de vara privata kostnader. Det gäller både privatpersoner och företag. Men det finns vissa tillfällen då kostnader kan dras av för vissa typer av glasögon.

Avdragsgilla kostnader

Avdrag för glasögon för personer som jobbar vid bildskärm som till exempel terminalglasögon

Terminalglasögon eller bildskärmsglasögon har en speciell slipning och styrka som är anpassad för personer som jobbar vid en bildskärm. Som arbetsgivare kan du bekosta en anställds terminalglasögon utan att den anställde blir förmånsbeskattad om den anställde jobbar minst en timme framför bildskärm. Även som näringsidkare i enskild firma kan du göra avdrag för glasögon enligt reglerna för arbetsredskap

Avdrag för glasögon med skyddsegenskaper

Om en anställd har ett arbete som kräver skyddsglasögon kan kostnaden för dessa gå att dra av med den faktiska kostnaden. Men då måste den totala kostnaden vara över begränsningsbeloppet för avdrag för övriga utgifter. Med skyddsglasögon menar speciella glasögon som skyddar mot till exempel frätande ämnen, kyla eller värme. Du kan inte göra dra av för slitage på vanliga glasögon som uppstår i arbetet.

Förmånsbeskattning av glasögon och kontaktlinser

Får du glasögon eller kontaktlinser betalda av din arbetsgivare som inte är avdragsgilla enligt ovanstående regler räknas det som en löneförmån. Du kommer då bli förmånsbeskattad för den förmånen. I övriga fall är det en skattefri förmån från företaget till den anställde.

Här kan du läsa mer om deklaration och avdrag

Här hittar du fler kostnader i ditt yrke som du kan göra avdrag för i deklarationen.

Så gör du avdrag för internet

Avdrag för arbetsrum i hemmet