Värnskatten försvann 1 januari 2020 som en del av januariavtalet. Alltså uppgörelsen mellan Liberalerna, Centern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Här kan du läsa om vad värnskatt är och hur du beräknar den. Den brukade man även kalla för den extra statliga inkomstskatten.

Vad är värnskatt?

Värnskatten är en extra inkomstskatt som du betalar på inkomster över ett visste belopp (se gränser nedan). Utöver värnskatten tillkommer statlig inkomstskatt (som har en lägre gräns) och kommunal skatt (som de flesta betalar).

Värnskatt infördes 1995 som en tillfällig skatt för att rädda Sveriges ekonomi under finanskrisen. Den temporära skatten blev dock permanent och blev varken avskaffad av socialistiska eller borgerliga regeringar. Troligen på grund av skatten bara drabbar personer med riktigt höga inkomster.

Värnskattens framtid

2019 så kom S, MP, L och C överens om ett budgetsamarbete. I uppgörelsen så bestämde man att värnskatte skulle bort och 1 januari 2020 försvann den.

värnskatt

Värnskattens gränser 2019

2019 är gränsen för värnskatten 689 300 kronor. Det betyder att över den gränsen så betalar du en extra skatt på 5 procent på beloppet som överstiger gränsvärdet. Tar man med grundavdraget är brytpunkten vid en inkomst på
703 000 kronor.

Gränsen för statlig inkomstskatt är 490 700 kronor.

Värnskattens gränser 2018

2018 är gränsen för värnskatten 662 300 kronor. Det betyder att över den gränsen så betalar du en extra skatt på 5 procent på beloppet som överstiger gränsvärdet.

Gränsen för statlig inkomstskatt är 455 300 kronor.

Så beräknar du värnskatten

Exempel på beräkningar

Nedanstående är en förenklad exempel på beräkning av värnskatt som inte tar hänsyn till olika avdrag. Behöver du en komplett beräkning av skatt. Använd Skatteverkets e-tjänst för skatteberäkning.

Förutsättningar för beräkningen

  • Person med månadslön på 69 000 kronor
  • Kommunalskatt: 30 procent
  • Inkomstår: 2019

Total årslön: 69 000 x 12 = 828 000 kronor

Skattepliktigt belopp för värnskatt: 828 000 – 689 300 = 138 700 kronor

Värnskatt: 138 700 x 0,05 = 6 935 kronor

Skattepliktigt belopp för statlig inkomstskatt: 828 000 – 490 700 = 337 300 kronor

Statlig inkomstskatt: 337 300 x 0,20 = 67 460 kronor

Skattepliktigt belopp för kommunalskatt: 828 000 kronor

Kommunalskatt: 828 000 x 0,30 = 248 400 kronor

Total skatt

Den totala skatten blir alltså 248 400 + 67 460 + 6 935 = 322 795 kronor. Beräkningen tar inte hänsyn till jobbskatteavdrag eller grundavdrag.

Här kan du läsa mer om värnskatt och andra skatter