Vem ska deklarera? Här kan du läsa om i vilka fall du måste lämna in en deklaration.

Vem ska deklarera?

Alla som har fått en deklarationsblankett skicka till sig måste deklarera. Men det finns även andra fall då du måste lämna in en deklaration. Här är några fall som innebår eller kan innebära att du måste deklarera.

I det här fallen ska du deklarera

  • Om du fått ett föreläggande att deklarera.
  • Om du ägt en fastighet under inkomståret.
  • Om du haft inkomst från passiv näringsverksamhet som överskrider 100 kronor.
  • Om du fått utdelning, vinst vid försäljning av aktier eller andra ersättningar från fåmansföretag.
  • Om du haft en kapitalinkomst som överskrider 200 kronor.
  • Om du under del av året varit bosatt i landet och haft en inkomst som överskrider 100 kronor.
  • Om du har varit bosatt i Sverige under hela inkomståret och haft en inkomst som överskrider 19 247 kronor.
  • Om du haft inkomster från utlandet.

Om du måste deklarera men inte fått någon blankett så kan du logga in i den vanliga inkomstdeklarationen med BankID eller beställa blankett.

Vem ska deklarera?

Tänk på att regler för deklaration även gäller för barn. För att deklarera med barn så använder du deklarationskoderna på deklarationsblanketten. Saknas koder så ansöker du om att bli deklarationsombud.

Vem ska inte deklarera?

  • Om barn haft en inkomst lägre än 19 247 kronor ska de inte deklarera.
  • Om barnet haft kapitalinkomster som både Skatteverket och barnet fått kontrolluppgift om.

Läs mer om deklarationen 2019

Läs alla råd och tips och datum för årets deklaration.

Så deklarerar du 2019