Alla som har fått en deklarationsblankett skicka till sig måste deklarera. Men det finns även andra fall då du måste lämna in en deklaration. Här är några fall som innebär eller kan innebära att du måste lämna in deklaration.

Behöver jag deklarera?

Förutom när du fått en deklarationsblankett skickad till dig via post eller digital så finns det andra fall då du måste deklarera. Här är de ytterligare tillfällena som du ska lämna in deklaration om du:

  • fått ett föreläggande att att deklarera.
  • ägt en fastighet under inkomståret.
  • haft inkomst från passiv näringsverksamhet som överskrider 100 kronor.
  • fått utdelning, vinst vid försäljning av aktier eller andra ersättningar från fåmansföretag.
  • haft en kapitalinkomst som överskrider 200 kronor.
  • under del av året varit bosatt i landet och haft en inkomst som överskrider 100 kronor.
  • har varit bosatt i Sverige under hela inkomståret och haft en inkomst som överskrider 20 008 kronor.
  • haft inkomster från utlandet.

Om du måste deklarera men inte fått någon blankett så kan du logga in i den vanliga inkomstdeklarationen med BankID eller beställa blankett.

Vem ska deklarera?

Tänk på att regler för deklaration även gäller för barn. För att deklarera med barn så använder du deklarationskoderna på deklarationsblanketten. Saknas koder så ansöker du om att bli deklarationsombud.

Vem ska inte deklarera?

  • Om barn haft en inkomst lägre än 20 008 kronor ska de inte lämna in någon deklaration.
  • Om barnet haft kapitalinkomster som både Skatteverket och barnet fått kontrolluppgift om.

Här kan du läsa mer om deklarationen

Läs alla råd och tips och datum för årets deklaration.

Allt om deklaration och skatteåterbäring