Den skattefria milersättningen för den som använder egen bil i tjänsten är lika stort som schablonavdragen för bilavdrag för arbetsresor. Schablonen gäller personbilar med plats för upp till åtta passagerare. Beloppet gäller även för egenföretagare som använder personbil i verksamheten. Se Snabbfakta.

Om ersättningen uppgår till schablonbeloppet ska ersättningen inte tas upp eller något avdrag göras i deklarationen. Däremot ska företaget betala arbetsgivaravgift och dra skatt på den del av ersättningen som ligger över denna gräns.

Volvo V90 egen bil i tjänstenSchablonavdraget ska i princip täcka alla bilkostnader och är detsamma om man har passagerare, tung last eller släpvagn. Om man drar egen släpvagn under tjänsteresan bör man dock kunna få göra avdrag för förslitning av denna.

Parkeringskostnad för bil i tjänsten

Parkeringskostnader inräknas inte i schablonen. För avdrag krävs att parkeringsavgiften har ett direkt samband med tjänsteresan. Garagekostnad kan också gå att dra av vid sidan av schablonen, om denna kostnad är nödvändig.

För tjänstekörning med buss, lastbil eller motorcykel medges avdrag för den faktiska kostnaden, inklusive värdeminskningsavdrag. Värdeminskningsavdraget är normalt 15 % av anskaffningsvärdet om fordonet körts högst 3 000 mil och 20 % vid en längre körsträcka.

Den som får bilersättning måste vara beredd att kunna styrka sina avdrag med hjälp av t ex körjournal.

§ Riksdagsledamots tjänsteresor, RÅ 1986 ref 130.

Resa med tjänstebil

Det går att få avdrag för bil i tjänsten även för en bil som lånats eller leasats. Däremot anser skatteverket att den som har tjänstebil inte ska dra av för bil i tjänsten när bilen används för tjänstekörningar åt någon annan än den arbetsgivare som betalar bilen. Att skatten på förmånsvärdet är en kostnad för tjänstekörningen kan användas som argument för avdrag för bil i tjänsten även i sådana här fall.

Läs under hemresor om gränsdragningen mellan tjänsteresa och hemresa.

Råd för egen bil i tjänsten

Avdragsgill GPS – gör avdrag för navigatorn

En egenföretagare som kör mycket i tjänsten kan få dra av en GPS och en handsfreeutrustning i den privata bilen som ett arbetsredskap, KRJ nr 1608-07.

Läs mer om avdrag för bil och resor

Dra av för trängselavgiften

Parkeringsavgift – Så gör du avdrag för parkeringsavgiften

Skatteverket