Basbelopp används för att beräkna olika belopp inom till exempel pension och sjukförsäkring.

Basbelopp 2020

Prisbasbeloppet för 2020 är 48 300 kronor.

Förhöjt prisbasbelopp för 2020 är 47 300 kronor.

Inkomstbasbelopp för 2020 är 66 800 kronor.

Basbelopp 2019

Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kronor.

Förhöjt prisbasbelopp för 2019 är 47 400 kronor.

Inkomstbasbelopp för 2019 är 64 400 kronor.

Basbelopp 2018

Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kronor.

Förhöjt prisbasbelopp för 2018 är 46 500 kronor.

Inkomstbasbelopp för 2018 är 62 500 kronor.

basbelopp
Det finns tre olika och årliga basbelopp:

  • Prisbasbeloppet används bland annat som grund för inkomsttak för sjukpenning och tillfällig föräldrapenning samt för värdet av bilförmån, maximalt skattefritt traktamente, deklarationspliktsgränsen, grundavdraget för löntagare och skattefri tävlingsvinst i idrottstävling.
  • Inkomstbasbeloppet är ett basbelopp som används bland annat för beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst för den allmänna pensionen och i de sk 3:12-reglerna som gäller ägare av kvalificerade aktier. Genom pensionssystemet med inkomstgrundad ålderspension infördes begreppet inkomstbasbelopp, som är ett inkomstindex som följer löneutvecklingen i Sverige. Inkomstbasbeloppet fastställs årligen av
  • Förhöjda prisbasbeloppet används för beräkning av pensionspoäng inom allmän försäkring.

Statslåneräntan

bestäms löpande och motsvarar säljräntan på statens tioåriga obligationslån. Vid beskattningen används exempelvis statslåneräntan den 30 november året innan i reglerna för fåmansföretag – 3:12-reglerna, bilförmån, investeringssparkonto, kapitalförsäkring, räntefördelning och periodiseringsfond. Fr o m 2017 gäller lägsta nivåer, golv, 0 och 0,5 procent. Syftet är att förhindra vissa oavsedda effekter om statslåneräntan blir noll eller negativ. Det kan påverka beräkningen av ränteförmånligt lån, bilförmån, periodiseringsfonder och räntefördelning samt avkastningsskatt på pensionskapital.

Reporäntan

är riksbankens vanligaste styrränta. Den avgör vilken ränta som bankerna betalar vid lån från riksbanken. Den avgör också vilken ränta bankerna betalar när de lånar av varandra och styr till stor del nivån på den rörliga boräntan och bankernas insättningsränta. Här kan du följa reporäntan.

Diskonto

har ersatts av referensränta, som fastställs av Riksbanken två gånger om året och motsvarar Riksbankens reporänta vid utgången av föregående halvår avrundat till närmast högre halva procentenhet.

  • Fråga: Kan ett avtal som relaterar till diskonto vara giltigt?
    Svar: Ja, men i så fall bör referensräntan användas som har ersatt diskontot.
  • Fråga: Kan basbelopp ändras under löpande år?
    Svar: Nej, det fastställs året innan och gäller för hela det kommande året.

Historiska basbelopp

År
Prisbasbelopp (kr)
1960
4 200
1961
4 300
1962
4 500
1963
4 700
1964
5 000
1965
5 200
1966
5 500
1967
5 700
1968
5 800
1969
6 000
1970
6 400
1971
7 100
1972
7 300
1973
7 900
1974
9 000
1975
9 700
1976
10 700
1977
11 800
1978
12 600
1979
13 900
1980
16 100
1981
17 300
1982
17 800
1983
19 400
1984
20 300
1985
21 800
1986
23 300
1987
24 100
1988
25 800
1989
27 900
1990
29 700
1991
32 200
1992
33 700
1993
34 400
1994
35 200
1995
35 700
1996
36 200
1997
36 300
1998
36 400
1999
36 400
2000
36 600
2001
36 900
2002
37 900
2003
38 600
2004
39 300
2005
39 400
2006
39 700
2007
40 300
2008
41 000
2009
42 800
2010
42 400
2011
42 800
2012
44 000
2013
44 500
2014
44 400
2015
44 500
2016
44 300
2017
44 800
2018
45 500
2019
46 500
2020
47 300

Läs mer om basbelopp

Inkomstbasbelopp – Så används inkomstindexet för beräkning av pension

Bokföring – Här hittar du bokföringsreglerna för ditt företag