Med inflation menar man prisökningarna i samhället och är ett mycket viktigt begrepp inom nationalekonomin. Den ska varken vara för hög eller för låg utan ligga på en stabil nivå. Då mår ekonomin bäst och ger en trygghet i samhället. I Sverige är beslut kring inflationen bortkopplad från politiken och är styrd helt av Riksbanken.

Så blir vi påverkade en hög inflation i Sverige

handla inflationÄr inflationen hög så ökar priserna i samhället. Det betyder att pengarna blir mindre värde och lönen räcker inte lika långt. Köpkraften bland medborgarna blir alltså mindre och ekonomin i samhället går ner. Dessutom blir det dyrare för andra länder att köpa våra varor vilket ytterligare gör att ekonomin går sämre.

I ett sådant läge är det lätt att krav på högre löner kommer från anställda och facket. Risken är då att högre löner spär på inflationen ännu mer då företagen då ser möjligheten att öka priserna mer.

Det innebär en låg inflation

En för låg inflation är inte heller bra för ekonomin i ett land. Bland annat så riskerar vi få en svagare krona vilket gör att det blir dyrare att importera varor. Dessutom kan det bli problem att sätta rätt löner.

Riksbankens ansvar

Riksbanken har, förutom att ge ut pengar, ansvar för att driva svensk penningpolitik. Det innebär att hålla kronans värde stabil under lång tid genom att hålla inflationen på en lagom nivå. Det så kallande inflationsmålet i Sverige är 2 procent. Det innebär att prisökningarna de senaste 12 månaderna inte ska vara med än 2 procent. Det är samma mål som de flesta centralbanker har i världen inklusive EU:s.

För att justera inflationen har Riksbanken sitt viktigaste vapen, styrräntan. Det är den räntan som banker får låna pengar från Riksbanken. Höjer Riksbanken styrräntan så höjer även bankerna lånen ut mot företag och konsumenter. Det minskar köpkraften vilket förhoppningsvis drar ner priserna över tid. En minskad styrränta ger en lägre ränta vilket gör att det är billigare att låna och köpkraften ökar.