Betygsätt sidan

Avdrag för hemresor för den som har bostad på både arbetsort och hemort medges om avståndet mellan hemmet och arbetet är minst fem mil och i regel med en hemresa i veckan och med billigaste färdmedel. Avdrag kan också ges för flygresa även om den är lite dyrare än resa med buss eller tåg. Det krävs dock att det är det billigaste flygalternativet på den aktuella sträckan.

För tågresor kan även avdrag för resa i första klass och resa med snabbtåg godtas. Om kostnaden kan styrkas. Om allmänna kommunikationer saknas blir det avdrag för bilresor, enligt reglerna för bil till jobbet.

Det finns ingen tidsgräns för hur länge avdrag för hemresor kan medges. Reglerna gäller även ensamstående och för resor inom hela EU och i alla EES-länder. Se även dubbel bosättning.

hemresor med pågatåg

§ Bil eller buss? KRSu 1364­1998, det kan gå att få avdrag för både hemresa och bil till jobbet, RRK78 1:100, avdrag medges i större utsträckning om det är fråga om tillfäl­liga anställningar, som i dessa fall: Flygvärdinna, KRG 30/112006, nr 4899­4900­05, läkare, RÅ 2007 ref 73.

För ensamstående anses i regel arbetsorten också vara hemorten om det inte kan visas att det är fråga om tillfällig anställning eller att arbetet ska utföras på olika ställen eller att det finns så starka kopplingar till den andra orten att den ändå ska anses som hemort. Ersättning för resa till och från hemmet vid en anställningsintervju samt även resa vid påbörjandet eller avslutandet av en anställning är avdragsgill.

Hemresor, villkor för avdrag

 • Du får göra avdrag för hemresa om avståndet mellan hemorten och arbetsorten är mer än 50 kilometer och du har övernattat på arbetsorten.
 • Utgifterna för resorna ska kunna styrkas med biljetter eller liknande handlingar.

Avdrag för hemrea (gäller även ensamstående)

 • En hemresa i veckan.
 • Kostnaden för billigaste färdsätt.
 • Tåg eller skäliga utgifter för flyg även om det inte är det billigaste färdsättet eller resor med egen bil eller förmånsbil.
 • Även för den del av kostnaden som understiger 11 000 kr.

Gränsen mellan hemresa och tjänsteresa

Vad som är tjänsteresa respektive hemresa har stor betydelse. Eftersom skattereglerna är olika. Se bil till jobbet och traktamente. SKV ställningstagande 131 421488-06/111 och 131 702417- 11/111. Detta är tjänsteresa:

 • En resa som en anställd gör till ett annat ställe än till tjänstestället och bostaden. Resan ska motiveras av arbetsuppgifterna. Se traktamente.
 • Den första resan till en tillfällig arbetsort liksom återresan när arbetsperioden är avslutad.
 • Resor mellan arbetsorten och hemorten under sådana arbetsveckor när en heltidsarbetande endast övernattar en eller två nätter på arbetsorten.För en heltidsarbetande kan det bli hemresa först efter minst tre övernattningar på arbetsorten under veckan. Resa under veckoslut kan betraktas som resa mellan bostad och arbetsplats om det handlar om en tillfällig arbetsort.Här är ett exempel med en anställd som arbetar heltid på ett bygge tio mil från hemmet med möjlighet till övernattning på arbetsorten:
 • Om han reser hem endast en gång i veckan räknas den resan som en hemresa.
 • Om han övernattar på arbetsorten minst tre nätter under veckan är resorna hem normalt också hemresor. Endast en resa är då normalt avdragsgill, enligt reglerna ovan.
 • Om han övernattar på arbetsorten endast en eller två gånger under veckan anses alla resor var tjänsteresor, med möjlighet att få skattefri bilersättning.

Läs mer om hemresor

Traktamente – Allt om resekostnader i Sverige och utlandstraktamente

Dubbel bosättning – Tillfälligt arbete och flytt till nytt arbete

Bosättning – Så påverkas din hemvist hur mycket du betalar i skatt