Till skillnad mot fonder så kommer inte aktier och andra värdepapper förtryckta på deklarationsblanketten. Du måste alltså deklarera aktier själv på en särskild blankett. Den så kallade K4-blanketten.

När ska jag deklarera aktier och andra värdepapper?

Du deklarera alltid för affärer och händelser som skedde under föregående år. Har du till exempel sålt en aktie under 2019 så deklarerar du försäljningen 2020.

Om:

deklarera aktier med K4-blanketten
Deklarera aktier med K4-blanketten
  • du sålt värdepapper
  • aktiens bolag har gått i konkurs.
  • du löst in värdepapper

Vilka depåer måste jag deklarera aktier för?

Det är bara vissa depåer som du måste deklarerar dina affärer för. Dessa kan ha lite olika namn beroende på vilken bank eller nätmäklare du har. De kallas oftast för värdepappersdepå, aktie- och fondkonto eller traditionell depå.

Vilka depåer behöver jag inte använda K4 för?

Har du ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring så betalar du en schablonskatt istället. Det betyder att du inte behöver deklarera varje aktieaffär för sig utan skatten beräknas varje kvartal på din depå oavsett om du sålt eller inte.

Hur stor är skatten vid försäljning av aktier?

Du betalar 30% kapitalvinstskatt på vinsten vid försäljning av värdepapper. Du kan kvitta vinster mot förluster för att på så sätt minska skatten. Men om du har värdepapper där du haft mycket bra kursutveckling eller du saknar anskaffningsvärdet så kan du beräkna vinsten med schablonmetoden.

Exempel på beräkning av skatt vid deklaration av aktier

Exempel 1

Du köper 100 aktier i Bolag1 AB för 30 kronor styck. Du säljer dem sedan för 50 kronor styck. Din vinst blir: (100 x 50) – (100 x 30) = 2 000 kr

Du köper 250 aktier i Bolag2 AB för 80 kronor styck. Du säljer dem sedan för 75 kronor styck. Din förlust blir: (250 x 75) – (250 x 80) = -1 250 kr

Du får nu kvitta vinsten mot förlusten. Din nya vinst blir då: 2 000-1 250 = 750 kronor. På den vinsten betalar du 30% skatt. Alltså: 750 x 0,30 = 225 kronor.

Exempel 2

Har du aktier som stigit mer än 400% så ska du använda dig av schablonmetoden för att beräkna vinsten. Den kan du även använda om du inte känner till aktiens anskaffningsvärde. Med schablonmetoden sätter du anskaffningsvärdet till 20% av försäljningsvärdet.

Du köper 100 aktier i Bolag3 AB för 10 kronor styck. Du säljer dem sedan för 80 kronor styck. Din vinst blir i procent är (80-10) / 10 = 700 %

Eftersom vinsten är större än 400% så lönar det sig att använda sig av schablonmetoden. Anskaffningsvärdet sätts då till 20% av försäljningsvärdet.

Försäljningsvärdet: 80×100 = 8 000 kr.
Anskaffningsvärdet: 8000 x 0,20 = 1 600 kr
Skatt med schablonmetoden: (8 000 – 1 600) x 0,3 = 1 920 kronor
Skatt med genomsnittsmetoden: (8000 – 1000) x 0,3 = 2 100 kronor

Exempel 3

Har du endast gjort förslut på dina aktier kan du göra ett förlustavdrag på 70%.

Hur fyller jag i K4-blanketten?

När du ska deklarera aktier måste du ta fram alla anskaffningsvärden och försäljningsvärden för dina värdepapper. Du kan till exempel använda Skatteverkets tjänst för aktiehändelser. Skriv in alla värdepapper du sålt under året i del A i K4:an. Men tänk på att ange vinst och förlust i rätt ruta. Längst ner på sidan så summerar du sedan ihop alla raderna och för över till rutorna i Inkomstdeklaration 1.

Läs mer om att deklarera aktier

Kvitta dina förluster mot dina vinster och sänk skatten