Det går i följande fall att få anstånd med att betala skatten om man har begärt omprövning av beslutet eller överklagat beslutet och det är tveksamt att skatten ska betalas. Säkerhet kan behövas, såvida detta inte skulle innebära betydande skadeverkningar eller om beloppet är ringa eller om det finns särskilda skäl – sjukdom eller stor försörjningsbörda – att inte betala skatten eller ställa säkerhet för skatten.

Du kan också få anstånd i följande fall:

  • Om du sålt fastighet, bostadsrätt, aktie i fåmansföretag eller näringsverksamhet mot betalning under minst tre år.
  • Om du begärt skatteuträkning enligt reglerna om ackumulerad inkomst.

Skäl  kan vara att försäljningen är beroende av myndighetstillstånd eller att tvist har uppkommit om säljarens rätt till egendomen. Anstånd medges bara för den del som överstiger 20 000 kr och beloppet minskats med vad som betalts av ersättningen.

§ Anstånd med skattetillägg, RÅ 2000 ref 66, RÅ 2002 ref 55, RÅ 2004 ref 68.

Om du får avslag på begäran kan du överklaga till förvaltningsrätten och efter prövningstillstånd hos kammarrätten.

anstånd med skattenNystartade företag

Den som startar ett nytt företag får anstånd att börja betala sin preliminärskatt med tre månaders förskjutning vid starten. Se även skatteförfarandelagen och skattekonto.

Läs mer om skatt och deklaration

Så här gör du för att överklaga din deklaration

Så undviker du att betala skattetillägg vid deklaration

Här hittar du allt om skatt och deklaration för bostaden

Läs mer om anstånd med skatten

Swish: Nu kan du betala skatten med Swish hos Skatteverket

Skattetillägg – Så undviker du att betala skattetillägg vid deklaration