För många är det ett stort frågetecken huruvida de bör skatta för vinster de gjort på nätcasino eller ej. Tidigare har det funnits en viss mån av tvetydighet i Lotterilagen angående detta men i och med den nya spellagen som trädde i kraft den 1:a januari 2019 är beskeden tydliga.

Licensen avgör

Det som avgör huruvida du bör skatta på dina casinovinster eller ej är om spelbolaget du vunnit på är innehavare av en svensk spellicens eller ej. De spelbolag som verkar på den svenska marknaden under svensk licens betalar idag 18% skatt på sina nettointäkter. Det innebär att du som spelare slipper skatta för din del. Ska man hårdra det kan man säga att casinot redan skattat åt dig. På skatteverkets hemsida kan man läsa följande:

“Anordnaren av spelet ska vanligtvis ha en licens för spel som tillhandahålls i Sverige. Vinst i ett sådant spel är en skattefri inkomst. Om du har gjort spelvinster på spel som inte är skattefri inkomst ska du deklarera nettovinsten under inkomst av kapital om vinsten överstiger 100 kronor. Vinst i lotteri, kombinationsspel och vid vadslagning är skattefri om spelet tillhandahålls i Sverige av någon som har en svensk spellicens.”

Nätcasinon utan svensk spellicens

I de fall som du spelat och vunnit på ett nätcasino utan svensk spellicens är reglerna andra. Då skall du skatta på vinsten som en inkomst om vinsten överstiger 100 kronor. Följande går att läsa på skatteverkets hemsida:

“Om du har gjort spelvinster på spel som inte är skattefri inkomst ska du deklarera nettovinsten under inkomst av kapital om vinsten överstiger 100 kr. Vinsten beräknas som skillnaden mellan de sammanlagda vinsterna och insatserna under ett beskattningsår hos samma spelanordnare. Skatten är 30 procent av nettovinsten. När du deklarerar tar du upp årets nettovinst under Inkomst av kapital (punkt 7.2).”

Det som är viktigt att ha i åtanke när det kommer till att deklarationen av spelvinster är att det inte går att kvitta vinster mot förluster. Det vill säga att om dina insatser varit större än dina vinster är förlusten fortfarande inte avdragsgill. Det går inte heller att kvitta vinster man gjort på ett casino mot förluster på ett annat.

Det finns undantag

Det finns dock undantag som gör att man kan slippa skatta på vinster som gjorts på nätcasinon utan svensk spellicens. Förutsättningen för detta är dock att casinot i fråga inte riktar sig mot den svenska marknaden utan utövar sin verksamhet inom EES med ett annat EES-land som målgrupp. Vinster som görs på ett casino som bedrivs utanför EES, kommer dock fortfarande vara skattepliktiga.

För att vara säker på att inte skatta på dina casino och spelvinster bör du enbart välja casinon som har en svensk licens. Du finner hela listan på denna sida.