Idrott och träning är ofta förknippad med volontärarbete. Men det är inte helt ovanligt med inkomster och utgifter inom föreningsverksamheten för till exempel tränare och domare. Har du inkomster i din idrottsutövning kan det finnas möjlighet att göra idrottsavdrag för kostnader du har.

Får man göra avdrag för idrott och träning?

Den som har skattepliktiga inkomster av idrottsutövning eller som tränare eller domare får dra av sina utgifter antingen med de faktiska kostnaderna eller med ett schabloniserat idrottsavdrag som är lika stort som bruttoinkomsten, dock högst 3 000 kr. I bruttoinkomsten räknas inte traktaments- och reseersättning in, men däremot skattepliktiga förmåner. Avdrag medges endast till den del de sammanlagda utgifterna, exklusive resor, överstiger 5 000 kr.

Idrottsavdrag för ledare

Ledare eller andra med enbart administrativa uppgifter måste styrka kostnader och får alltså inte använda schablonavdraget. Det gäller också kontraktsbundna tränare och spelare som är hel- eller deltidsanställda.

idrottsavdragSchablonavdraget

Schablonavdraget ska täcka utgifter för idrottskläder, utrustning, materiel, fördyrat kosthåll etc. Däremot inte eventuella resor till matcher, träningar etc. Reseavdrag gäller enligt vanliga regler. Se bil till jobbet och resa till jobbet. Gymnastiklärare brukar få dra av för gymnastik- och idrottsutrustning, men inte för idrotts- och gymnastikkläder. Professionella idrottsmän kan även tillämpa reglerna näringsverksamhet. Arbetsredskap får man dra av på en gång om anskaffningskostnaden är högst ett halvt prisbasbelopp och är beräknade att hålla högst tre år. I annat fall blir kostnaden fördelad på fem år.

§ Ledare vid ungdomsläger, RÅ 2004 ref 88. Se arbetsgivaravgifter.

Här kan du läsa mer om avdrag inom idrott

Så gör du avdrag för sponsring

Ladda ner ett gratis sponsoravtal

Skattefria tävlingsvinster

Så blir du en coachande ledare