En nyanställd bör alltid välkomnas med ett välkomstbrev som en del av introduktionen på det nya företaget. Dels är det trevligt sätt att välkomna den nya medarbetaren. Men det är även mycket praktiskt att ha ett dokument där arbetsgivaren kan samla praktiskt information. Välkomstbrevet ska ses som en viktig del av introduktionen till den nyanställde.

Håll alltid välkomstbrevet ganska kort. Det finns ingen anledning att göra det för omständigt utan fokusera på en kort välkomsttext, en introduktion till företaget samt praktisk information.

Kopiera texten nedan och klistra in den i valfritt ordbehandlinsgprogram som till exempel Word. Där kan du redigera texten, fylla i information som saknas och anpassa mallen efter dina behov.

Mall för välkomstbrev till nyanställda

<namn>, varmt välkommen till <företaget>. Här på <företaget> är balans i arbetslivet, träning och god hälsa viktigt för oss. I kombination med höga ambitioner och högt i tack skapar vi ett bra team. Vi hoppas du kommer trivas hos oss i den miljön och tillsammans med dina nya arbetskamrater.

Här kommer information om företaget och praktisk information som du kommer ha nytta av som anställd. Hör av dig till din närmaste chef om du har några frågor.

Välkommen handslag välkomstbrev

Introduktion till företaget

<skriv en introduktion till företaget och en kort historia>

Praktisk information

Arbetstider

Arbetstiderna är från klockan 8.30 till klockan 17.00. <företaget> har flextid som anmäls i tidrapporteringssystemet. Utbetalningen av ersättning för övertid sker enligt ditt anställningskontrakt.

Företagspolicys och personalhandbok

IT-policy, representationspolicy och personalhandbok finns på den gemensamma servern.

Aktivering och inaktivering av larm

Information om hur du larmar på och av finns på företagets intranät <intranät.företaget.se>

Lön och löneutbetalning

Utbetalning av lönen sker den 25:e varje månad. Inträffar den dagen på en helg så kommer lönen första bankdagen efter helgen. Anmäl bankkonto till ekonomiavdelningen.

Förmåner

Löneförmåner och hur du använder dem hittar du i personalhandboken.

<Distribuera inte användarnamn och lösenord i välkomstbrevet utan de ska hanteras enligt företagets IT-policy>

Här kan du läsa mer om välkomstbrev och introduktion till nyanställda