Personalen är företagets viktigaste resurs. Därför är det viktigt att regelbundet göra en medarbetarundersökning för att ta tempen på stämningen hos medarbetarna. Till exempel en dålig stämning kan göra att nyckelkompetensen slutar på företaget och det kan ge förödande konsekvenser. Dessutom så innebär nyrekrytering höga kostnader och mer arbetsbelastning.

Att göra en medarbetarenkät idag är inte svårt. Dessutom finns ett stort antal digitala verktyg ute på marknaden för att skapa formulär med frågor, distribuera enkäten samt möjligheter att analysera svarsresultaten.

Frågor till medarbetarenkäten

medarbetarundersökning frågor mall

Utforma frågorna med svarsval från 1-5 i medarbetarundersökningen.

 1. ”stämmer mycket bra”
 2. ”stämmer ganska bra”
 3. ”stämmer varken bra eller dåligt”
 4. ”stämmer ganska dåligt”
 5. ”stämmer mycket dåligt””

Här kommer exempel på olika frågor som kan vara med i en medarbetarundersökning.

 • Jag är nöjd med min fysiska arbetsmiljö
 • Jag upplever sällan stress i min arbetsmiljö
 • Jag har en bra balans mellan familj, fritid och arbete
 • Jag trivs med mina arbetsuppgifter
 • Jag har en tydlig roll och ansvar
 • Jag har fått tydliga mål med mitt arbete
 • Jag har en bra dialog med min chef
 • Jag får ett bra stöd från min chef
 • Jag har haft medarbetarsamtal med min chef senaste året
 • Jag vet vad som förväntas av mig
 • Jag är väl insatt i företagets mål
 • Jag tycker företaget är en attraktiv arbetsplats

Verktyg för medarbetarundersökning

Det finns ett stort antal verktyg för enkäter och undersökningar. Ett av de vanligaste enkätverktygen är SurveyMonkey. En annan populär undersökningsplattform är Netigate.

Ett mycket billigt alternativ är att använda Google Docs för att skapa frågeformulär eller skicka ut en enkel Excel-fil. Men se bara till att man har möjlighet att svara anonymt.

Underskatta inte möjlighet att kunna lämna in svaren på undersökningen på papper om företaget har få anställda. Det kan spara tid i slutändan.

Läs mer om medarbetarundersökningar

Så ger du konstruktiv feedback till dina medarbetare

Så introducerar du agil HR på ditt företag