Här kan du läsa om generalfullmakt samt ladda ner en gratis mall. Kopiera texten nedan och klistra in den i ett ordbehandlingsprogram som till exempel Word. Fyll sedan i med dina egna uppgifter och skriv ut blanketten för generalfullmakten.

Vad är en generalfullmakt?

I en generalfullmakt kan en fullmaktsgivare ge en fullmaktstagare möjlighet att utföra olika uppgifter i fullmaktsgivarens namn. Det finns möjlighet att begränsa generalfullmakten om man vill. Se även lagen om framtidsfullmakter.

Gratis mall för generalfullmakt

Härmed befullmäktigas [Anders A-son] och [Bertil B-son] att i förening eller var för sig teckna firman för Bolaget AB, org nr #, i enlighet med följande bestämmelser.

generalfullmakt handskakning

Fullmakten innefattar behörighet att anhängiggöra och utföra talan inför domstolar, myndigheter och inrättningar samt skiljemän, att mottaga delgivningar, att företräda i konkurs, att mottaga och kvittera medel, värdehandlingar och annan egendom, att föra förhandlingar och träffa avtal, att utöva rösträtt samt att i alla övriga avseenden företräda Bolagets intressen.

Generalfullmakten är utfärdad med anledning av ägarförändring i Bolaget. Fullmakten är tidsbegränsad till att gälla från och med denna dag till och med den dag då nya styrelseledamöter och firmatecknare har registrerats hos Bolagsverket som ersättare för nuvarande företrädare för bolaget.

Alternativt

[Generalfullmakten gäller från och med utfärdandet till dess att den återkallas, dock längst till och med den # 200#].

S-stad den # 200#

Bolaget AB]

_______________________________

Namn

_____________________________

Namn

Här kan du läsa mer om generalfullmakter och andra fullmakter

Kvittomall – Gratis mall för kontantkvitto

Bestäm vem som ska ta hand om din ekonomi när du blir sjuk med framtidsfullmakt

Läs mer om skillnaden mellan fullmakter

Ladda ner fler gratis avtalsmallar

Här hittar du alla våra gratis avtalsmallar inom juridik och familjerätt