Här kan du ladda ner en gratis mall för generalfullmakt.generalfullmakt handskakning

Generalfullmakt

Härmed befullmäktigas [Anders A-son] och [Bertil B-son] att i förening eller var för sig teckna firman för Bolaget AB, org nr #, i enlighet med följande bestämmelser.

Fullmakten innefattar behörighet att anhängiggöra och utföra talan inför domstolar, myndigheter och inrättningar samt skiljemän, att mottaga delgivningar, att företräda i konkurs, att mottaga och kvittera medel, värdehandlingar och annan egendom, att föra förhandlingar och träffa avtal, att utöva rösträtt samt att i alla övriga avseenden företräda Bolagets intressen.

Fullmakten är utfärdad med anledning av ägarförändring i Bolaget. Fullmakten är tidsbegränsad till att gälla från och med denna dag till och med den dag då nya styrelseledamöter och firmatecknare har registrerats hos Bolagsverket som ersättare för nuvarande företrädare för bolaget.

Alternativt

[Fullmakten gäller från och med utfärdandet till dess att den återkallas, dock längst till och med den # 200#].

S-stad den # 200#

Bolaget AB]

_______________________________

Namn

 

_____________________________

Namn

Avdragslexikon 2017

Köp Avdragslexikon nu! Boken innehåller många och värdefulla råd – inte enbart för att sänka skatten, utan också för att lösa skattefrågor samt andra juridiska och ekonomiska problem. Endast 299 kr!

Beställ Avdragslexikon

gratis avtalsmallar

Ladda ner våra avtalsmallar!
Hämta våra avtalsmallar inom familjejuridik, bostad och företag. Alla avtal innehåller exempel och kan anpassas för ditt behov. Ladda ner dem nu. Helt gratis!

Ladda ner våra avtalsmallar gratis