En offertmall består till stor del av samma komponenter som en fakturamall men det finns några skillnader.

En offert ska alltid innehålla giltighetstid. En offert är en färskvara och man vill undvika att kunden kommer tillbaka efter flera år och kräva samma pris på produkten eller tjänsten.

Det är även viktigt att tala om vilka betalningsvillkor som gäller. Det ska inte komma som en överraskning på fakturan.

Finns det något som inte ingår i offerten? Specificera det tidigt så inga missförstånd uppstår i efterhand.

offertmall mall för offertDet här ska en offertmall innehålla

Vara eller tjänst som erbjuds

Här specificerar man produkten eller tjänsten på samma sätt som i en faktura. Det är lika viktigt att specificera vad som ingår som vad som inte ingår.

Antal

Det är viktigt att redan i offertmallen specificera antal så inga missförstånd uppstår. Undvik att se offerten som en prislista utan specificera den i detalj utifrån kundens önskemål.

Pris

Priset är förstås en mycket viktig komponent i offerten. Det ska inte finnas några tveksamheter när det gäller antal eller pris. Var tydlig med att visa om priset inkluderar moms eller inte.

Momssats

Här anger man vilken momssats som gäller för offerten. Det kan förstås vara olika momssatser för varje produkt eller tjänst.

Villkor för betalning

Här anger man vilka betalningsvillkor som gäller. Det får inte komma som en överraskning för kunden vilka villkor som gäller när fakturan kommer. Det ska även finnas specificerat om det går att delbetala.

Villkor för leverans

Här anger man vilka leveransvillkor som gäller. På samma sätt som betalningsvillkor är det viktigt för kunden att tidigt förstå vilka villkor som gäller.

Underskrifter

Här ska både beställare och leverantör skriva under offerten. Tänk på att offertmallen kan vara ogiltig om fel person skrivit på den.

Offertens giltighetstid.

Här anger man giltighetstiden för offerten. Det är en mycket viktig punkt som alltid bör anges. Offertmallen är ett juridiskt bindande dokument och kunden kan i lång tid i efterhand kräva det offererade priset om ingen giltighetstid specificerats.

Läs mer om offert och anbud

Offert och anbud