Här kan du ladda ner ett överlåtelseavtal för en bostadsrätt. Kopiera texten nedan och klistra in den i till exempel Word för att redigera texten och anpassa den efter dina behov.

Överlåtelseavtal för bostadsrätt

1. Parter

1.1 [ ], pers nr ….-……, nedan kallad/kallade Köparen/Köparna.

1.2 [ ], pers nr ……….., nedan kallad/kallade Säljaren/Säljarna.

2. Föremål för överlåtelsen m.m.

2.1 Säljaren överlåter till Köparen på de villkor och under de förutsättningar som anges i detta avtal bostadsrätten ## ingående i Bostadsrättsföreningen #, S-stad (”Bostadsrätten”). För Bostadsrätten gäller följande

Bostadsrättsföreningens namn ……………………………

Ssenast fastställda årsredovisning, se bilaga 1.

Bostadsrättens andel i föreningen (%) …………

Antal rum ……….. Storlek …….

3. Tillträdesdag

3.1 Bostadsrätten skall av Köparen tillträdas den # 200# (”Tillträdesdagen”).

4. Köpeskillingen

4.1 Köpeskillingen för Bostadsrätten vara ………. kronor, som skall betalas kontant med …… kronor vid detta avtals ingående (handpenning) och resterande belopp senast på Tillträdesdagen. Om Köparen inte fullgör denna sin betalningsskyldighet har Säljaren rätt att häva köpet och behålla erlagd handpenning.

5 Säljarens garantier

5.1 Det noteras att den till Bostadsrätten hörande lägenheten överlåts i befintligt och av köparen besiktigat skick. Vidare noteras att samtliga vitvaror och lägenhetstillbehör ingår i överlåtelsen, med undantag för ……

5.2 Säljaren garanterar dock att Bostadsrätten på Tillträdesdagen inte är pantsatt eller belastas av nyttjanderätt och att inte finns några skulder till bostadsrättsföreningen och skall ersätta Köparen för sådan konstaterad brist genom kontant betalning inom 30 dagar från den dag Köparen skriftligen påtalat bristen.

6 Övrigt

6.1 Köparen skall ansöka om medlemskap i Bostadsrättsföreningen genom att överlämna en kopia av detta avtal och eventuellt övriga till handlingar till föreningens styrelse. Detta överlåtelseavtal gäller under förutsättning att Köparen godtas som medlem. I annat fall återbetalas och återgår till fullo i förekommande fall betald handpenning och övriga mellanhavanden mellan parterna.

________________

Detta avtal har upprättats i två originalexemplar varav Köparen och Säljaren har tagit var sitt.

……….. den 200.

______________________ ________________________

/Säljare………………./ /Köpare………………../

Samtycke av make/sambo (krävs om bostadsrätten är gemensam bostad)

_______________________

/………………../

Avdragslexikon 2017

Köp Avdragslexikon nu! Boken innehåller många och värdefulla råd – inte enbart för att sänka skatten, utan också för att lösa skattefrågor samt andra juridiska och ekonomiska problem. Endast 299 kr!

Beställ Avdragslexikon

gratis avtalsmallar

Ladda ner våra avtalsmallar!
Hämta våra avtalsmallar inom familjejuridik, bostad och företag. Alla avtal innehåller exempel och kan anpassas för ditt behov. Ladda ner dem nu. Helt gratis!

Ladda ner våra avtalsmallar gratis