Här är ett gratis samboavtal och testamente för sambor.

Vad är sambor?

Enligt sambolagen är sambor som två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Man kräver alltså inget avtal eller annat dokument för att styrka att man är sambor till skillnad från ett äktenskap.

Vad är ett samboavtal?

Ett samboavtal är ett avtal som åsidosätter helt eller delvis de bodelningsregler som gäller för sambor. Det kan man likna vid ett äktenskapsförord och man kan till exempel använda det om en person ska ta över en bostad vid separation.

När behöver man ett samboavtal?

En viktig juridisk skillnad mellan sambor samt gifta är arvsrätten. Gifta ska exempelvis alltid dela på allt giftorättsgods. Skillnaderna mellan att vara gift och att vara sambo är till exempel följande:

  • Sambor ärver inte varandra. En efterlevande sambo har dock alltid rätt att behålla bohag från den gemensamma bostaden till ett värde som motsvarar två prisbasbelopp.
  • Sambor har inte någon lagstadgad underhållsskyldighet.
  • Fadern i ett samboförhållande måste bekräfta sitt faderskap hos de sociala myndigheterna.
Sambo med samboavtal

Vid bodelning delar sambor den gemensamma permanentbostaden och allt som anskaffats för gemensamt bruk till bostaden, oavsett vem som har köpt det. En fritidsfastighet får exempelvis inte ingå i en bodelning mellan sambor. Bodelning är inte något krav utan får begäras av någon parterna, vilket måste ske inom ett år efter det att samboförhållandet har upphört. (NJA 2008 ref 4).

Sambor ärver inte varandra, och om de dessutom flyttar ifrån varandra är det endast den gemensamma permanentbostaden och bohaget som delas. Vill de att sambolagen kring detta då inte ska gälla går det att skriva ett avtal om detta.

BÖR NI SKRIVA SAMBOAVTAL?

Ja, om …
… ni har gemensamma barn
… ni har skaffat en gemensam bostad och gemensamt bohag.

Ett samboavtal behöver man inte registrera och behöver heller inte vara bevittnat. Om det finns barn kan det få betydelse för vem som ska ha bostaden.

Samboavtal som redigerbar Word-mall

Vill du ha samboavtalet som en redigerbar Word-mall som du lätt kan ändra, skriva ut och skriva under? Köp och ladda ner den direkt i vår webbshop

Samboavtal som gratismall

Sambor kan skriva avtal och testamente så här:

Samboavtal

(namn, personnr. ) och (namn, personnr.), båda med adress (adress) avtalar härmed att reglerna om bodelning i lagen om sambors gemensamma hem (2003:376) inte ska gälla för vårt samboförhållande.

(ort, datum) (namnförtydligande) (namnförtydligande)


Testamente för sambor

Undertecknade sambor förklarar härmed vår yttersta vilja vara, att den av oss, som överlever den andre, ska erhålla all den andres kvarlåtenskap med fri förfoganderätt.
(ort, datum)

(namnförtydligande, personnummer, adress, telefon) (namnförtydligande, personnummer, adress, telefon)

Att samborna (namn) och (namn), vilka vi personligen känner, denna dag med sunt och fullt förstånd och av fri vilja förklarat denna handling innefatta deras yttersta vilja och testamente samt att samborna (namn) och (namn) densamma egenhändigt undertecknat, intyga undertecknade och på en gång närvarande vittnen.

(namnförtydligande, adress, telefon) (namnförtydligande, adress, telefon)


Du kan läsa mer om testamente och vad du gör om någon avlider.

Sammanboende blir beskattade som ensamstående, om de inte har gemensamt barn. Har de gemensamt barn blir de jämställda med gifta vid beskattningen med. De sambeskattas om de hade gemensamt barn vid utgången av året före inkomståret och sammanlevt under större delen av inkomståret. Se vidare sambeskattning.

Samboavtal mellan sambor vid gemensam bostadsrätt: Se dold äganderätt.

Avtal som kan ge avdragsrätt för ränta för sambo som inte står skriven för lån: Se betalningsansvar.

Du kan läsa mer under giftermål om fördelar och nackdelar med att vara gift respektive sambo.

Fler gratis avtalsmallar inom familjejuridik

Här hittar du fler gratis avtalsmallar inom familjejuridik

Här kan du läsa mer om samboavtal och äktenskap

Äktenskapsförord – Ladda ner en gratis mall med exempel

Dags för bröllop? Här är en checklista när ni gifter er.

Köpa hus? Här är en checklista vid husköp.

Flytta? Här är en checklista vad ni ska tänka på när ni flyttar.