Här är ett gratis samboavtal och testamente för sambor.

Vad är sambor?

Enligt sambolagen avses sambor som två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.

När behövs samboavtal?

En viktig juridisk skillnad mellan sambor och gifta är arvsrätten. Gifta ska exempelvis alltid dela på allt giftorättsgods. Skillnaderna mellan att vara gift och att vara sambo är bl a följande:

  • Sambor ärver inte varandra. En efterlevande sambo har dock alltid rätt att behålla bohag från den gemensamma bostaden till ett värde som motsvarar två prisbasbelopp.
  • Sambor har inte någon lagstadgad underhållsskyldighet.
  • Fadern i ett samboförhållande måste bekräfta sitt faderskap hos de sociala myndigheterna.
Sambo med samboavtal

Vid bodelning delar sambor den gemensamma permanentbostaden och allt som anskaffats för gemensamt bruk till bostaden, oavsett vem som har köpt det. En fritidsfastighet får exempelvis inte ingå i en bodelning mellan sambor. Bodelning är inte något krav utan får begäras av någon parterna, vilket måste ske inom ett år efter det att samboförhållandet har upphört. (NJA 2008 ref 4).

Sambor ärver inte varandra, och om de flyttar ifrån varandra är det endast den gemensamma permanentbostaden och bohaget som delas. Vill de att sambolagen kring detta då inte ska gälla går det att skriva ett avtal om detta.

BÖR NI SKRIVA SAMBOAVTAL?

Ja, om …
… ni har gemensamma barn
… ni har skaffat en gemensam bostad och gemensamt bohag.

Ett samboavtal behöver inte registreras och heller inte vara bevittnat. Om det finns barn kan det få betydelse för vem som ska ha bostaden.

Samboavtal som redigerbar Word-mall

Vill du ha samboavtalet som en redigerbar Word-mall som du lätt kan ändra, skriva ut och skriva under? Köp och ladda ner den direkt i vår webbshop

Samboavtal som gratismall

Sambor kan skriva avtal och testamente så här:

Samboavtal

(namn, personnr. ) och (namn, personnr.), båda med adress (adress) avtalar härmed att reglerna om bodelning i lagen om sambors gemensamma hem (2003:376) inte ska gälla för vårt samboförhållande.

(ort, datum) (namnförtydligande) (namnförtydligande)


Testamente för sambor

Undertecknade sambor förklarar härmed vår yttersta vilja vara, att den av oss, som överlever den andre, ska erhålla all den andres kvarlåtenskap med fri förfoganderätt.
(ort, datum)

(namnförtydligande, personnummer, adress, telefon) (namnförtydligande, personnummer, adress, telefon)

Att samborna (namn) och (namn), vilka vi personligen känner, denna dag med sunt och fullt förstånd och av fri vilja förklarat denna handling innefatta deras yttersta vilja och testamente samt att samborna (namn) och (namn) densamma egenhändigt undertecknat, intyga undertecknade och på en gång närvarande vittnen.

(namnförtydligande, adress, telefon) (namnförtydligande, adress, telefon)


Läs mer om testamente och vad du gör om någon avlider.

Sammanboende beskattas som ensamstående, om de inte har gemensamt barn. Har de gemensamt barn jämställs de ned gifta vid beskattningen med. De sambeskattas om de hade gemensamt barn vid utgången av året före inkomståret och sammanlevt under större delen av inkomståret. Se vidare sambeskattning.

Samboavtal mellan sambor vid gemensam bostadsrätt: Se dold äganderätt.

Avtal som kan ge avdragsrätt för ränta för sambo som inte står skriven för lån: Se betalningsansvar.

Läs under giftermål om fördelar och nackdelar med att vara gift respektive sambo.

Fler gratis avtalsmallar inom familjejuridik

Här hittar du fler gratis avtalsmallar inom familjejuridik

Läs mer om samboavtal och äktenskap

Äktenskapsförord – Ladda ner en gratis mall med exempel

Dags för bröllop? Här är en checklista när ni gifter er.

Köpa hus? Här är en checklista vid husköp.

Flytta? Här är en checklista vad ni ska tänka på när ni flyttar.