Äktenskapsförord är ett avtal mellan två personer som är gifta eller är på väg att gifta sig. Vanligtvis behöver man inte skriva ett äktenskapsförord men det kan finnas tillfällen då det är nödvändigt. Det kan till exempel finns tillfällen då den ena parten behöver skydda en del av egendomen som ett företag där övriga delägare inte tillåter att utomstående kommer in som ägare i företaget. Det kan även hända att den ena parten går in i äktenskapet med stora tillgångar som man behöver skydda vid en eventuell skilsmässa.

Vad innebär ett äktenskapsförord?

Bröllop med äktenskapsförod

Egendom som två makar äger är deras gemensamma egendom, giftorättsgods. Men detta kan man upphäva med hjälp av ett avtal, som gör att hela eller en viss del av egendomen blir var och ens enskilda egendom. Men man måste registrera äktenskapsförordet hos Skatteverket.

När ska man skriva ett äktenskapsförord?

Är ni gifta och är överens om att viss egendom i ert äktenskap ska vara enskild egendom så bör ni skriva ett äktenskapsförord. Det kan till exempel vara ett företag eller någon egendom som gått i arv som en släktgård. Då ingår inte egendomen i giftorättsgodset och man tar inte med det i eventuell bodelning vid skilsmässa.

Köp ett paket med 4 exempel

Vill du ha fyra exempel för olika fall av äktenskapsförord som du lätt kan anpassa, skriva ut, och skriva under?

Gratis mall

Kopiera texten nedan och klistra in den i ett ordbehanlingsprogram som till exempel Word. Efter det ersätter du exempeltexten med din egen text. Bilagan kan vara på ett separat dokument.


Mall

Vi, (namn, personnummer) och (namn, personnummer), avtalar härmed om följande äktenskapsförord. All egendom som någon av oss förvärvat innan äktenskapet, förvärvat eller kommer att förvärva under äktenskapet, samt avkastning från egendomen, ska vara enskild egendom.

(ort, datum, årtal)
(namnförtydligande) (namnförtydligande)
Bifoga: Förteckning över vardera makens egendom.


Vad delar mellan makarna?

Giftorättsgods, men inte enskild egendom, delas mellan makarna vid bodelning, antingen det sker vid skilsmässa eller dödsfall. Vidare kan enskild egendom förekomma även utanför äktenskapsförord genom testamente eller gåvobrev där det föreskrivs att den ska vara mottagarens enskilda egendom. Sådan egendom ska då inte medräknas som giftorättsgods vid en eventuell skilsmässa eller dödsfall. Även sambor kan föreskriva att en del av deras egendom ska vara enskild.

I ett gåvobrev, när t ex fastighet eller aktier överlåts på barnen, kan man skriva att det som överlåts ska vara enskild egendom, inklusive det som i framtiden ersätter gåvan, exempelvis om fastigheten eller aktierna byts ut mot annan egendom. Alternativt kan man också ange att mottagaren efter viss tid har rätt att göra om den enskilda egendomen till giftorättsgods genom äktenskapsförord.

Rättsfall

§ Gåva mellan makar och äktenskapsförord ger borgenärsskydd, NJA 1973 s. 89.

Här kan du läsa mer om äktenskapsförord

Checklista för bröllop – Guiden till hur du planerar bröllopet

Arvsrätt – Så fungerar arvsrätten för barn, makar och särkullsbarn

Bodelningsavtal mall – Gratis blankett till bodelning och skilsmässa

Testamente – Ladda ner en gratis mall för att upprätta ett testamente för arv

Samboavtal – Ladda ner en gratis mall för samboavtal
[quads id=2]

Vill man registrera sitt äktenskapsförord gör man det här: Skatteverket