Semesterplaneringen är en viktig del av det administrativa arbetet på ett företag. Nyckeln är att börja tidigt med en semesterlista . Börja med att ta in önskemål från de anställda. Tänk på att även ta höjd för föräldraledighet som ska bli beviljad om den meddelas 2 månader i förväg. Ta sedan fram ett utkast till planeringen och dela den med verksamheten. Då får du tidigt in synpunkter och kan justera.

Här är tre nyckelpunkter för en lyckas semesterplanering och ett bra semesterschema.

  • Börja din semesterplanering tidigt
  • Dela planen med den berörda personalen
  • Få acceptans för semesterlistan

Här kan du ladda ner en gratis mall för semesterlista som du kan använda för att underlätta semesterplaneringen. Mallarna finns både som PDF och som Excel. Klicka på länkarna nedan och spara ner semesterschemat på din dator, telefon eller läsplatta.

Semesterlista för julen och nyår 2022/2023

Julen och nyår är i år fördelaktig för arbetsgivaren då flera röda dagar ligger på helgen vilket gör att antalet lediga dagar för arbetstagaren är få. Det i sin tur betyder att fler semesterdagar behöver bli inplanerade.

Sportlovet 2023

Sportlovet i Sverige är fördelat under fyra veckor. Man kan generellt säga att Göteborg har sportlov vecka 7, Skåne vecka 8, Stockholm vecka 9 och Norrlandslänen har vecka 10. Men det finns flera undantag och specialfall med till exempel växlande veckor.

Påsken 2023

Semesterlista för sommaren 2023

Det här är semesterlagen

Semestern bestäms av semesterlagen (1877:480) och är en lagstadgad rättighet Lagen trädde i kraft 1977 innebär att du som anställd har rätt till fem veckors semester per år. Av dessa veckor kan du ta ut fyra av dem under en sammanhängande period under sommaren det vill säga juni – augusti. Har du rätt till mer än 20 dagars semester kan du spara de överskjutande dagarna. Alltså normalt fem dagar per år. Dessa dagar får man spara i maximalt fem år. Semesterlönen är 12% av årets intjänade lön. Du har alltså en högre lön på semester än din ordinarie lön.

Är du sjuk under din semester har du rätt att avbryta den och ta ut den vid ett senare tillfälle.

Säger du upp dig har du endast rätt att ta ut semester som redan är beviljad (om du inte tar ut semestern i juni-augusti då en anställd alltid kan ta ut 4 veckor i följd). Det innebär att om du inte får ta ut semester får du ut den som semesterersättning istället.

semesterlista eller semesterschema som PDF eller Excel

Ladda ner semesterlista med veckor som PDF eller Excel

Mallen som PDF

Mallen som Excel

Fler mallar för planering

Gratis mall i Excel för planering av projekt (Gantt-schema)