Villa ansökan om lagfartANSÖKAN OM LAGFART

När du har köpt en fastighet måste du inom tre månader göra en ansökan om lagfart. Det är vanligtvis du som köpare som ansöker. Läs mer om lagfartskostnad och stämpelskatt.

Här kan du ladda ner en gratis mall för lagfartsansökan. Kopiera texten nedan och klistra in den i ett ordbehandlingsprogram som till exempel Word och fyll i de prickade linjerna. Du kan även skriva ut den och fylla i den med penna.

Köp mallen som en PDF och redigeringsbar Word-fil

Vill du ha mallen som en PDF eller en fil som du själv kan redigera. Köp en mall för ansökan om lagfart.

Gratis mall för lagfartsansökan

Till Inskrivningsmyndigheten i
…………………………

Förvärvare (sökande)

Namn          Pers nr/org nr
………………………  …………………  ……………-………
Adress
………………………  …………………  ……………………
_________________________________________________________________
Ställföreträdare/ombud

Namn          Pers nr
………………………  …………………  ……………-……
Adress
………………………  …………………  …………………
_________________________________________________________________

Överlåtare

Namn          Pers nr/org nr
………………………  …………………  ……………-………
Adress
………………………  …………………  ……………………
_________________________________________________________________
Egendom som ansökan avser

Fastighetens beteckning  Kommun
___________________    _______________
Adress
___________________  _______  ______________________________

Övriga upplysningar
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Sökandes underskrift/-er

____________________    _______________
Namn            Namnförtydligande

Läs mer om lagfart

Lagfartskostnad – Så mycket betalar du för stämpelskatten

Checklista vid husköp – Råd och tips för dig som ska köpa hus och villa

Husförsäljning – Så gör du avdrag vid försäljning av villa, bostadsrätt eller fritidshus

Uppskov – Så skjuter du upp skatten på inkomst och vinst

Läs mer om lagfartsansökan

Lantmäteriet