En lagfartsansökan gör man när man då en fastighet ska byta ägare. Det kan till exempel vara när man har köpt, ärvt, förvärvat en fastighet genom bodelning eller på annat sätt fått ett hus. I praktiken fyller man i en ansökan och skickar den sedan till lantmäteriet. Här hittar du en mall för ansökan om lagfart.

Då behöver man ansöka om lagfart

När du har köpt en fastighet måste du inom tre månader göra en ansökan om lagfart. Det är dessutom du som köpare som i de flesta fall ansöker om lagfarten. Här kan du läsa mer om lagfartskostnad och stämpelskatt.

Köp mallen som en PDF och redigeringsbar Word-fil

Vill du ha mallen som en PDF eller en fil som du själv kan redigera samt anpassa för dina behov? Då kan du köpa vår mall för lagfartsansökan.

Gratis mall för lagfartsansökan

Här nedan hittar du en gratis mall för lagfartsansökan. Kopiera texten nedan och klistra in den i ett ordbehandlingsprogram som till exempel Word och fyll i de prickade linjerna. Du kan även skriva ut den och fylla i den med penna.

Till Inskrivningsmyndigheten i
…………………………

Förvärvare (sökande)

Namn          Pers nr/org nr
………………………  …………………  ……………-………
Adress
………………………  …………………  ……………………
_________________________________________________________________
Ställföreträdare/ombud

Namn          Pers nr
………………………  …………………  ……………-……
Adress
………………………  …………………  …………………
_________________________________________________________________

Överlåtare

Namn          Pers nr/org nr
………………………  …………………  ……………-………
Adress
………………………  …………………  ……………………
_________________________________________________________________
Egendom som ansökan avser

Fastighetens beteckning  Kommun
___________________    _______________
Adress
___________________  _______  ______________________________

Övriga upplysningar
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Sökandes underskrift/-er

____________________    _______________
Namn            Namnförtydligande

Här kan du läsa mer om lagfart och lagfartsansökan

Här hittar du fler länkar relaterade till husförsäljning och lagfart.