Villa ansökan om lagfartANSÖKAN OM LAGFART

När du har köpt en fastighet måste du inom tre månader göra en ansökan om lagfart. Det är vanligtvis du som köpare som ansöker.

Läs mer om lagfartskostnad.

 

Lagfartsansökan

Till Inskrivningsmyndigheten i
…………………………

Förvärvare (sökande)

Namn          Pers nr/org nr
………………………  …………………  ……………-………
Adress
………………………  …………………  ……………………
_________________________________________________________________
Ställföreträdare/ombud

Namn          Pers nr
………………………  …………………  ……………-……
Adress
………………………  …………………  …………………
_________________________________________________________________

Överlåtare

Namn          Pers nr/org nr
………………………  …………………  ……………-………
Adress
………………………  …………………  ……………………
_________________________________________________________________
Egendom som ansökan avser

Fastighetens beteckning  Kommun
___________________    _______________
Adress
___________________  _______  ______________________________

Övriga upplysningar
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Sökandes underskrift/-er

____________________    _______________
Namn            Namnförtydligande
Ladda ner fler gratis avtalsmallar