ANSÖKAN OM LAGFART

När du har köpt en fastighet måste du inom tre månader göra en ansökan om lagfart. Det är vanligtvis du som köpare som ansöker.

Till Inskrivningsmyndigheten i
…………………………

Förvärvare (sökande)

Namn                  Pers nr/org nr
………………………   …………………    ……………-………
Adress
………………………   …………………    ……………………
_________________________________________________________________
Ställföreträdare/ombud

Namn                  Pers nr
………………………    …………………    ……………-……
Adress
………………………    …………………    …………………
_________________________________________________________________

Överlåtare

Namn                  Pers nr/org nr
………………………    …………………    ……………-………
Adress
………………………    …………………    ……………………
_________________________________________________________________
Egendom som ansökan avser

Fastighetens beteckning    Kommun
___________________        _______________
Adress
___________________    _______    ______________________________

Övriga upplysningar
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Sökandes underskrift/-er

____________________        _______________
Namn                  Namnförtydligande