Här är en gratis mall för ett köpekontrakt för bil eller annat fordon. Det här kontraktet är komplett och följer Konsumentverkets riktlinjer för vad ett avtal för bilköp ska innehålla. Kopiera mallen nedan och klistra in i till exempel Word för att redigera den för dina behov.

Innehåll i köpekontrakt för bil

Följande uppgifter ska ett köpekontrakt innehålla.

Uppgifter om köpare och säljare i köpekontrakt för bil

Både säljare och köpare ska identifiera sig i ett köpekontraktet. Identifieringen ska ske med legitimation som till exempel körkort. Både säljare och köpare ska även ange följande uppgifter.

 • Namn
 • Adress
 • Postnummer och postort
 • Telefon
 • Personnummer
 • Typ av legitimering

Identifiering av bilen

För att identifiera själva fordonet som är till salu ska du ange följande uppgifter i köpekontraktet för bil.

 • Bil och modell
 • Tillverkningsdatum enligt registreringsbevis
 • Färg
 • Chassinummer
 • Registreringsnummer

Körsträcka

I normala fall ska sträckan enligt säljaren vara densamma som mätarställningen.

 • Sträcka enligt säljaren
 • Sträcka enligt mätarställningen

Bilens utrustning

I köpekontraktet för bil kan man ange den utrustning som ingår i bilen men som inte är fast monterad.

 • Vinterdäck
 • Sommardäck
 • Domkraft
 • Reservhjul
 • Takräck
 • Stereo

Bilens nycklar

Vilka nycklar till bilen ingår i köpet?

 • Huvudnycklar
 • Reservnycklar
 • Fjärkontroller

Skicket på bilen

Här ska de protokoll som köparen har fått ta del anges. Det kan både vara besiktigning och verkstadsbesök. Men även kvitton från reservdelar och andra inköp.

 • Protokoll från bilbesiktning
 • Protokoll från verkstad

Uppgifter som brister på bilen

köpekontrakt bil

Här anges säljarens uppgifter om brister på bilen som inte anges i ovanstående protokoll. Ska säljaren åtgärda någon av bristerna innan överlämnandet av bilen kan man ange det här.

Garantier i köpekontrakt för bil

Här anger man de garantier som fortfarande gäller för bilen. 

Handlingar som ingår i köpet

Här anger man de handlingar som kommer med i köpet samt om det finns en servicebok. Det kan till exempel vara:

 • Servicebok
 • Dokumentation från tidigare reparationer
 • Besiktningsprotokoll

Leverans av fordonet

Här anger man detaljer om hur man levererar fordonet till köparen samt när leveransen ska ske.

 • När ska leveransen ske? Ange datum.
 • Var ska fordonet levereras? Ange adress.

Fordonsskatt

Här anger man hur man väljer att hantera fordonsskatten.

Köpeskilling i köpekontrakt för bil

En viktig del av kontraktet är att tydligt ange hur själva betalningen ska ske samt när den ska vara betald. Är det en handpenning inblandad så ska den anges också. I köpekontraktet bör det finnas plats för underskrifter när handpenning och slutlikviden är betald.

 • Hur stor del är handpenningen?
 • När ska handpenningen vara betald?
 • När sker huvudbetalningen och hur stor del är den? 

Läs mer om köpekontrakt för bil och andra mallar

Gratis mall för köpebrev

Det här ska du tänka på när du köper bil