Här kan du ladda ner en gratis mall för köpekontrakt bil. Kontraktet är komplett och följer Konsumentverkets riktlinjer för vad ett avtal för bilköp ska innehålla.

Innehåll i köpekontrakt bil

Uppgifter om köpare och säljare

Både säljare och köpare ska identifiera sig med legitimation och ange nedanstående kontaktuppgifter.

 • Namn
 • Adress
 • Postnummer och postort
 • Telefon
 • Personnummer
 • Typ av legitimering

köpekontrakt bil

Identifiering av bilen

 • Bil och modell
 • Tillverkningsdatum enligt registreringsbevis
 • Färg
 • Chassinummer
 • Registreringsnummer

Körsträcka

I normala fall ska sträckan enligt säljaren vara densamma som mätarställningen.

 • Sträcka enligt säljaren
 • Sträcka enligt mätarställningen

Bilens utrustning

Här kan man ange den utrustning som ingår i bilen men som inte är fast monterad.

 • Vinterdäck
 • Sommardäck
 • Domkraft
 • Reservhjul
 • Takräck
 • Stereo

Bilens nycklar

Vilka nycklar till bilen ingår i köpet?

 • Huvudnycklar
 • Reservnycklar
 • Fjärkontroller

Skicket på bilen

Här ska de protokoll som köparen har fått ta del anges.

 • Protokoll från bilbesiktning
 • Protokoll från verkstad

Uppgifter som brister på bilen

Här anges säljarens uppgifter om brister på bilen som inte anges i ovanstående protokoll. Ska säljaren åtgärda någon av bristerna innan överlämnandet av bilen kan man ange det här.

Garantier

Här anger man de garantier som fortfarande gäller för bilen.

Handlingar som ingår i köpet

Här anger man de handlingar som kommer med i köpet. Det kan till exempel vara:

 • Servicebok
 • Dokumentation från tidigare reparationer
 • Besiktningsprotokoll

Leverans av fordonet

Här anger man detaljer om hur fordonet ska levereras till köparen.

 • När ska leveransen ske? Ange datum.
 • Var ska fordonet levereras? Ange adress.

Fordonsskatt

Här anger man hur man väljer att hantera fordonsskatten.

Köpeskilling

 • Hur stor del är handpenningen?
 • När ska handpenningen vara betald?
 • Hur stor del ska betalas vid leverans?