Här kan du ladda ner en gratis fakturamall för fakturering. Mallen är i Excel och det är lätt att anpassa den. Du kan själv fylla i ditt företags uppgifter och lägga till fler fakturarader. Mallen för faktura är kostnadsfri men länka till Avdragslexikon.se och ange källa om du lägger den på en extern sajt.

Vad ska en fakturamall innehålla

Skatteverket har en lång förklaring till vilka delar som en faktura ska innehålla. Många delar är inte relevanta för del flesta företag. Här kommer en sammanfattning av Skatteverkets krav.

 • Datum för fakturan: Datum då fakturan skapades. Bör vara samma eller nära det datumet då fakturan skickades till kunden.
 • Fakturanummer: Ett löpnummer som identifierar fakturan.
 • Momsnummer: Registreringsnummer till mervärdesskatt. Börjar med SE och slutar med 01.
 • Både köparen och säljarens adress: Ska vara fullständig och inte innehålla förkortningar.
 • Antal: Omfattning vid tjänster och antal vid produkter ska anges.
 • Datum då tjänst eller leverans utförts: Går det inte att sätta ett datum ska en månad anges.
 • Beskattningsunderlag och moms: Varje skattesats ska specificeras för sig i fakturamallen. Moms ska tydligt anges.

Här kan du ladda ner fakturamall

Här kan du ladda ner mallen

Så här fyller du i fakturamallen

 1. Skriv in ditt företagsnamn uppe till vänster.
 2. Sätt fakturanummer och kundnummer
 3. Skriv in fakturadatum. Förfallodag sätts automatiskt till 30 dagar framåt (kan justeras).
 4. Kontrollera att dröjsmålsräntan är korrekt.
 5. Skriv in rätt bankgironummer och referenser.
 6. Ändra mottagare till fakturan uppe i högra hörnet.
 7. Ändra uppgifterna om ditt företag i sidfoten.
 8. Börja fyll i fakturaraderna i fakturamallen. Benämning, antal, A-pris och moms (%) fyller du i själv. Resten räknas ut automatiskt.
fakturamall

Här hittar du fler verktyg

Här hittar du verktyg för chefer, ledare och projektledare. Du hittar bland annat mallar för riskanalys, semester och projektplanering.

Fler verktyg för chefer, ledare och projektledare

Här hittar du våra gratis avtalsmallar

Gillar du vår fakturamall? Här hittar du våra gratis avtalsmallar. Här finns bland annat framtidsfullmakt, gåvobrev och andra avtal inom familjerätt och företagande.

Gratis avtalsmallar inom familjerätt och företagande