Här kan du ladda ner en gratis fakturamall för fakturering. Den här mallen är i Excel och det är lätt att anpassa den för dina egna behov samt lägga till data du behöver. Du kan själv fylla i ditt företags uppgifter samt lägga till fler fakturarader. Mallen för faktura är kostnadsfri men länka till Avdragslexikon.se och ange källa om du lägger den på en extern sajt.

Vad är en faktura?

En faktura är ett papper eller elektroniskt dokument från ett företag som vill ha betalt för en tjänst eller produkt. Fakturan kan vara utställd till ett annat företag eller privatperson.

Vad ska en fakturamall innehålla

Skatteverket har en lång förklaring till vilka delar som en faktura ska innehålla. Många delar är inte relevanta för del flesta företag. Här kommer en sammanfattning av Skatteverkets krav.

 • Datum för fakturan: Datum då man skapade fakturan. Bör vara samma eller nära det datumet då fakturan ska skickas till kunden.
 • Fakturanummer: Ett löpnummer som identifierar fakturan samt hjälper dig hålla koll på fakturorna.
 • Momsnummer: Registreringsnummer till mervärdesskatt som börjar med SE och slutar med 01.
 • Både köparen och säljarens adress: Ska vara fullständig och dessutom inte innehålla förkortningar.
 • Antal: Omfattning vid tjänster och antal vid produkter ska man ange.
 • Datum då tjänst eller leverans utförts: Går det inte att sätta ett datum ska en månad ska man ange.
 • Beskattningsunderlag och moms: Varje skattesats ska specificeras för sig i fakturamallen. Moms ska tydligt anges.

Här kan du ladda ner en gratis fakturamall

Här hittar du vår gratis mall för fakturering i Excel som du kan använda fritt till din firma samt företag.

Ladda ner mallen här

Så här fyller du i fakturamallen

 1. Skriv in ditt företagsnamn uppe till vänster.
 2. Sätt fakturanummer samt kundnummer
 3. Skriv in fakturadatum. Förfallodag blir satt utomatiskt till 30 dagar framåt (går att justera).
 4. Kontrollera dessutom att dröjsmålsräntan är korrekt.
 5. Skriv in rätt bankgironummer samt referenser.
 6. Ändra mottagare till fakturan uppe i högra hörnet.
 7. Ändra uppgifterna om ditt företag i sidfoten.
 8. Börja fyll i fakturaraderna i fakturamallen. Benämning, antal, A-pris och moms (%) fyller du i själv. Resten räknas ut automatiskt.
fakturamall

Här hittar du fler verktyg

Här hittar du verktyg för chefer, ledare och projektledare. Du hittar bland annat mallar för riskanalys, semester och projektplanering.

Fler verktyg för chefer, ledare och projektledare

Här hittar du våra gratis avtalsmallar

Gillar du vår fakturamall? Här hittar du våra gratis avtalsmallar. Här finns bland annat framtidsfullmakt, gåvobrev och andra avtal inom familjerätt och företagande.

Gratis avtalsmallar inom familjerätt och företagande