En kommunikationsplan  kan hjälpa chefer och ledare att nå ut med rätt information till rätt personer vid rätt tillfälle. I en normal arbetssituation flyter kommunikationen på och fungerar bra. Men i en krissituation kan det vara tryggt att ha en plan för kommunikationen redo så att man enkelt kan pricka av att man kommunicerat rätt.

Här är en gratis mall som kan användas för att skapa en plan. Du kan givetvis ta bort och lägga till egna delar i den om det behövs. Kopiera texten och klistra in den i Word eller annat ordbehandlingsprogram för att redigera texten.

Exempel på mall för kommunikationsplan

  • Kommunikationsplan Mål: Definiera ett mål med planen.
  • Målgrupp: Ange vilka som är målgruppen för kommunikationen.
  • Budskap: Ta fram ett budskap som ska kommuniceras.
  • Tidsplan: Ange när de olika händelserna ska inträffa.
  • Kanaler: Punkta ner de kanaler som ska användas.
  • Kostnad: Beräkna kostnaden per kanal.
  • Effekt: Ta fram ett sätt att beräkna effekten av kommunikationen i efterhand.

Mål med kommunikationen

Målet är den viktigaste delen av planen. Här skriver du vad du vill uppnå med planen och varför du vill kommunicera just det här. Kanske är det en ny strategi i företaget som måste nås ut i hela organisationen eller en ny produkt som kan nå ut till en helt ny målgrupp. Oavsett orsak är det viktigt att ange ditt syfte med kommunikationsplanen.

Målgrupp

Här definierar du den eller de målgrupper som kommunikationen ska nå. Det kan förstås både röra sig om intern och extern kommunikation.

Budskap

Här anger du vilket budskap som ska kommunicera men även på vilket sätt och i vilken ton det ska sägas. Ska budskapet vara samma för alla målgrupper eller behöver de anpassas?

Tidsplan

Sätt upp en tidsplan för alla moment i planen. Använd gärna ett Gantt-schema som tidsplan.

Kanaler

Här anger du vilka kanaler som ska användas och vilka budskap som ska ut i vilken kanal.

Kostnad

Här tar du fram en budget för alla kanaler. Då kan du enkelt se om du kan välja bort vissa kanaler på grund av kostnadsbesparingar. Om det finns möjlighet så ta fram avtal med kanalerna i förväg för att säkra kostnaden.

Effekt

Här tar du fram en strategi för att mäta effekten av kommunikationen i efterhand.

Läs mer om kommunikation och marknad

Så hittar du företagets USP