Behöver du en kommunikationsplan till ditt projekt eller företag? Då har vi en mall med exempel på hur en plan kan se ut till dig.

Vad är en kommunikationsplan?

En kommunikationsplan kan till exempel hjälpa chefer och ledare att nå ut med rätt information till rätt personer vid rätt tillfälle. I en normal arbetssituation flyter kommunikationen på och fungerar bra. Men i en krissituation kan det vara tryggt att ha en plan för kommunikationen redo så att man enkelt kan pricka av att man kommunicerat rätt.

Gratis mall

Här är en gratis mall som du kan använda för att skapa en kommunikationsplan. Du kan givetvis ta bort och lägga till egna delar i den om det behövs. Gör så att du kopierar texten och klistra in den i Word eller annat ordbehandlingsprogram för att redigera texten.

Exempel på mall för kommunikationsplan

  • Kommunikationsplan Mål: Definiera ett mål med planen.
  • Målgrupp: Ange vilka som är målgruppen för kommunikationen.
  • Budskap: Ta fram ett budskap som ska kommuniceras.
  • Tidsplan: Ange när de olika händelserna ska inträffa.
  • Kanaler: Punkta ner de kanaler som ska användas.
  • Kostnad: Beräkna kostnaden per kanal.
  • Effekt: Ta fram ett sätt att beräkna effekten av kommunikationen i efterhand.

Mål med kommunikationen

Målet är den viktigaste delen av planen. Här skriver du vad du vill uppnå med planen samt varför du vill kommunicera just det här. Kanske är det en ny strategi i företaget som måste nås ut i hela organisationen eller en ny produkt som kan nå ut till en helt ny målgrupp. Oavsett orsak är det viktigt att ange ditt syfte med kommunikationsplanen.

Vilken är målgruppen för planen?

Här definierar du den eller de målgrupper som kommunikationsplanen ska nå. Det kan både röra sig om intern och extern kommunikation.

Vilket budskap ska ni kommunicera?

Här anger du vilket budskap som ni ska kommunicera men även på vilket sätt och i vilken ton ni har i kommunikationen. Ska budskapet till exempel vara samma för alla målgrupper eller behöver ni anpassa det?

Tidsplan

Sätt upp en tidsplan för alla moment i kommunikationsplanen. Använd gärna ett Gantt-schema som tidsplan.

Vilka kanaler kan vi använda?

Här anger du vilka kanaler som ni ska använda samt vilka budskap som ska ut i vilken kanal.

Vad blir kostnaden för att genomföra vår kommunikationsplan?

Här tar du fram en budget för alla kanaler. Då kan du enkelt se om du kan välja bort vissa kanaler på grund av kostnadsbesparingar. Om det finns möjlighet så ta fram avtal med kanalerna i förväg för att säkra kostnaden.

Hur mäter vi effekten?

Här tar du fram en strategi för att mäta effekten av kommunikationen i efterhand.

Här kan du läsa mer om kommunikation och marknad

Så hittar du företagets USP