Här kan du ladda ner en gratis bokföringsmall i Excel som du kan använda för enklare bokföring för ditt företag. Den här mallen använder dubbel bokföring med debet och kredit samt kontoplan BAS 2018 K1 mini. Men den kan enkelt uppdateras med en mer avancerad plan.

Så här kommer du igång med din bokföringsmall

 • Börja med att gå till fliken ”Ingångsvärden” och ange med vilket tal som verifikationsnumret ska börja med. Därefter anger du ett positivt heltal, 1 är förvalt.
 • Gå till fliken ”Kontoplan”. Där hittar du den kontoplan som är aktuell för bokföringsmallen. Här kan du enkelt göra justeringar, ta bort samt lägga till nya konton.

Så här fungerar bokföringsmallen

 • Gå till fliken ”Bokföringsmall”. Här ser du själva bokföringen med verifikationer.
  • Datum: Här anger du datum för verifikationen. Datumet skriver man i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD.
  • Verifikationsnummer: Ett löpnummer som automatiskt räknas upp i din bokföringsmall. Vill du inte ha ett unikt nummer per rad kan du skriva in egna nummer. Det går bra att både ange bokstäver samt siffror.
  • Hänvisning: Här ger du en egen förklaring till verifikationen. Det kan till exempel vara en egen text, hänvisning till fakturanummer eller annat. Du kan ange både text och siffror här.
  • Konto: Här väljer du i dropdown-listan vilket konto som verifikationen tillhör.
  • Debet: Här anger du debet-beloppet.
  • Kredit: Här anger du kredit-beloppet.
 • För att lägga till en ny rad i din bokföringsmall så använder du tab-tangenten för att stega dig fram i tabellen.
 • Längst ner i bokföringsmallen så ser du en summering av kredit och debet. Skiljer sig dessa värden åt är det något fel i din bokföring.

Tänk på att det är viktigt att du sparar din bokföringsmall ofta samt alltid tar en backup. Annars finns det risk att dina ändringar inte sparas.

Bokföringsmall

Behöver du mer hjälp hur bokföring fungerar. Läs mer om hur debet och kredit fungerar i dubbel bokföring.

Ladda ner din gratis bokföringsmall här

Här kan du läsa mer om bokföring