Om man vill upphäva den normala arvsordningen skriver man ett testamente. Det måste vara skriftligt och undertecknas i närvaro av två vittnen. Dessa får inte vara närstående till testator eller till den som får egendomen och får heller inte vara under 15 år gammal.

testamente pensionärerTestamente bör man exempelvis skriva om man i ett samboförhållande vill att den andre ska ärva. Det kan också vara fosterföräldrar som vill föra över egendom till fosterbarn eller den som inte har några legala arvingar. Det är giltigt om det skrivits av någon som är minst 18 år. Det kan förvaras i bankfack eller också hemma.

Läs mer om arv och enskild egendom.

Så skriver du ett testamente

Här kan du ladda ner en gratis avtalsmall. Mallen behöver anpassas efter dina behov.

Gratis mall för testamente

Jag, (namn) förklarar härmed följande vara min yttersta vilja. Min fastighet (namn, nummer) i (ort) kommun ska tillfalla min systerson (namn). All övrig kvarlåtenskap ska tillfalla min syster (namn).

(Ort, datum) (Namnförtydligande)

Att (namn), vilken vi personligen känner, denna dag med sunt och fullt förstånd och av fri vilja förklarat denna handling innefatta hans yttersta vilja och testamente samt att (namn) egenhändigt undertecknat, intygar undertecknade på en gång närvarande vittnen.

(namnförtydligande, adress, telefonnummer)

Fler gratis avtalsmallar inom familjerätt

Här hittar du våra gratis avtalsmallar inom arv, testamente  och familjerätt.

Gratis blankett för framtidsfullmakt

Gratis mall för samboavtal

Gratis mall för bodelning

Gratis mall för äktenskapsförord

Alla våra avtalsmallar.

Läs mer om testamente

Länsförsäkringar

Samboavtal – Ladda ner en gratis mall för samboavtal