Utträde ur Svenska kyrkan

Här är en blankett som du kan använda vid utträde ur Svenska kyrkan. När du fyllt i den tar det sedan vanligtvis cirka en vecka efter att du skickat in blanketten tills du får en bekräftelse från kyrkan att du gått ur. Men innan du går ur kyrkan kan det vara bra att förstå vilka fördelar och nackdelar det finns med ett medlemskap.

Fördelar 

Nedan hittar du fördelarna med att gå ur svenska kyrkan.

  • Du behöver inte betala kyrkoavgiften (kyrkoskatten) utan enbart begravningsavgiften. Kyrkoavgiften beräknas på din inkomst samt var du bor i landet. Den är ca 1 procent av din inkomst. Räkna ut din kyrkoavgift här.
  • Du kan dessutom enkelt gå med igen om du ångrar dig.

Nackdelar 

Nedan hittar du nackdelarna med att gå ur svenska kyrkan.

  • Du får inte möjlighet att viga dig i kyrkan. Däremot kan du i vissa församlingar kan du ändå vigas i kyrkan mot en avgift.
  • Du får inte möjlighet till begravning med präst samt musik i kyrkan. Men i vissa församlingar kan du begravas med präst mot en avgift.

Så här går du ur Svenska kyrkan

  • Skriv ut och skriv under mallen för blankett för utträde nedan.
  • Skicka den sedan med post till din församling. Du hittar adress till din församling här.
  • Din blankett måste finnas hos din församling före 1 november för att du ska slippa betala kyrkoavgift för nästföljande år. Men kommer den in efter första november kommer du betala kyrkoavgift för hela nästa år.

utträde ur svenska kyrkan
Gratis mall för att gå ur Svenska kyrkan

Kopiera texten nedan och klistra in i ett ordbehandlingsprogram, till exempel Word. Sedan kan du skriva ut den, fylla i samt skicka till din församling. Här kan du söka efter din församling.

Jag anmäler utträde ur Svenska kyrkan

__________________________________
Namn

__________________________________
Adress

__________________________________
Postadress

__________________________________

Datum och ort

__________________________________

Underskrift

Läs mer om utträde ur Svenska kyrkan

Nedan kan du läsa om fler fördelar samt nackdelar med att vara medlem i Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan – 18 anledningar att vara med

Humanisterna – Anledningar att gå ur

Fler relaterade länkar