Gör du körningar i tjänsten som du behöver dokumentera? Då behöver du använda en körjournal. Här hittar du en enkel manuell körjournal som Excel-fill samt PDF.

Vad är en körjournal?

En körkournal är en förteckning över dina tjänsteresor som du gjort i ditt företag. Det kan till exempel vara resor till och från kunder om du är hantverkare. Journalen är till för att kunna bevisa vilka resor du gjort som du vill göra avdrag för och hur mycket bilen har använts för privat bruk.

Regler och lagar kring körjournal

Det finns ingen lag på att ett företag ska ha en körjournal. Däremot är det ett viktigt bevismedel vid till exempel en revision från Skatteverket. En körjournal kan se ut på flera olika sätt. Den kan både vara en journal på papper men även vara i ett elektroniskt format. Men det viktiga är att den innehåller rätt data samt går att följa körhistoriken. Även om en körjournal inte är ett krav så nämner Skatteverket följande tre fall då det är bra att ha en noggrann dokumentation om hur man använder bilen.

Gratis manuell körjournal
  1. Om någon på företaget har möjlighet att använda en företagsbil måste du kunna bevisa att bilen används till privat bruk i begränsad utsträckning. Det motsvarar en sammanlagd körsträcka på max 100 mil vid maximalt 10 tillfällen. Resor till och från arbetsplatsen samt hemresor på helgen är vanligtvis privata resor.
  2. Vid tjänstekörning över 3 000 mil med förmånsbil per år då förmånens värde sätts ner till 75%.
  3. Då den anställde har fritt bränsle som en bilförmån.

Körjournalens innehåll

Även när det gäller körjournalens innehåll finns inga regler. Men rekommendationen är att journalen innehåller följande data.

  • Bilens mätarställning vid årets början.
  • Vid resans start: Datum, mätarställning samt plats.
  • Ange plats och ärende för resan i din körjournal. Till exempel företag eller personer man besökt.
  • Resan längd i kilometer.
  • Vid resans slut:Datum, mätarställning samt plats.
  • Bilens mätarställning vid årets slut.

Typer av körjournal

Digital

En digital (elektronisk) körjournal registrerar automatiskt dina resor, ofta utan någon knapptryckning. Datan tankas sedan ner till din dator där den kan hanteras till exempel i Excel. Det finns även ett stort antal körjournals-appar till både Iphone och Android. Men tänk på att det är viktigt att den elektroniska körjournalen lagrar den data som Skatteverket kräver.

Manuell

En manuell körjournal kan du göra själv eller köpa färdiga från olika leverantörer. Nedan kan du ladda ner manuella körjournaler på Excel och PDF som följer Skatteverkets riktlinjer.

Ladda ner PDF

Ladda ner Excel

Här kan du läsa mer om körjournaler här