Det finns ingen lag på att ett företag ska ha en körjournal. Däremot är det ett viktigt bevismedel vid till exempel en revision från Skatteverket. En körjournal kan se ut på flera olika sätt, den kan både vara en journal på papper eller vara i ett elektroniskt format. Det viktiga är att den innehåller rätt data. Även om en körjournal inte är ett krav så nämner Skatteverket följande tre fall då det är bra att ha en noggrann dokumentation om hur bilen har använts.

Gratis manuell körjournal

1.  Om någon på företaget har möjlighet att använda en företagsbil måste du kunna bevisa att bilen används till privat bruk i begränsad utsträckning. Det motsvarar en sammanlagd körsträcka på max 100 mil vid maximalt 10 tillfällen. Resor till och från arbetsplatsen och hemresor på helgen är vanligtvis privata resor.

2.  Vid tjänstekörning över 3 000 mil med förmånsbil per år då förmånens värde sätts ner till 75%.

3.  Då fritt bränsle ingår i den anställdes bilförmån.

Körjournalens innehåll

Även när det gäller körjournalens innehåll finns inga regler. Men rekommendationen är att journalen innehåller följande data.

  • Bilens mätarställning vid årets början.
  • Vid resans start: Datum, mätarställning och plats.
  • Ange plats och ärende för resan i din körjournal. Till exempel företag eller personer man besökt.
  • Resan längd i kilometer.
  • Vid resans slut:Datum, mätarställning och plats.
  • Bilens mätarställning vid årets slut.

Typer av körjournal

Digital

En digital (elektronisk) körjournal registrerar automatiskt dina resor, ofta utan någon knapptryckning. Datan tankas sedan ner till din dator där den kan hanteras till exempel i Excel. Det finns även ett stort antal körjournals-appar till både Iphone och Android.

Tänk på att det är viktigt att den elektroniska körjournalen lagrar den data som Skatteverket kräver.

Manuell

En manuell körjournal kan du göra själv eller köpa färdiga från olika leverantörer. Nedan kan du ladda ner manuella körjournaler på Excel och PDF som följer Skatteverkets riktlinjer.

Ladda ner PDF

Ladda ner Excel

Läs mer om körjournaler här

Avdrag för resor – Här är avdragen för arbetsresor och tjänsteresor

Trängselskatt – Så gör du avdrag för trängselavgiften