En körjournal kan du använda när du dokumentera vilka körningar du gör i tjänsten. Det kan till exempel vara när du som arbetstagare har tillgång till bil och behöver bevisa att du inte använt den privat. Detsamma gäller om du som egenföretagare använder bilen privat. Här hittar du en enkel manuell körjournal som Excel-fill samt PDF.

Vad är en körjournal?

En körkournal är en förteckning över dina tjänsteresor som du gjort i ditt företag. Det kan till exempel vara resor till och från kunder om du är hantverkare. Journalen är till för att kunna bevisa vilka resor du gjort som du vill göra avdrag för och hur mycket bilen har använts för privat bruk.

Regler och lagar kring körjournal

Det finns ingen lag på att ett företag ska ha en körjournal. Däremot är det ett viktigt bevismedel vid till exempel en revision från Skatteverket. En körjournal kan se ut på flera olika sätt. Den kan både vara en journal på papper men även vara i ett elektroniskt format. Men det viktiga är att den innehåller rätt data samt går att följa körhistoriken. Även om en körjournal inte är ett krav så nämner Skatteverket följande tre fall då det är bra att ha en noggrann dokumentation om hur man använder bilen.

Gratis manuell körjournal
  1. Om någon på företaget har möjlighet att använda en företagsbil måste du kunna bevisa att bilen används till privat bruk i begränsad utsträckning. Det motsvarar en sammanlagd körsträcka på max 100 mil vid maximalt 10 tillfällen. Resor till och från arbetsplatsen samt hemresor på helgen är vanligtvis privata resor.
  2. Vid tjänstekörning över 3 000 mil med förmånsbil per år då förmånens värde sätts ner till 75%.
  3. Då den anställde har fritt bränsle som en bilförmån.

Körjournalens innehåll

Även när det gäller körjournalens innehåll finns inga regler. Men rekommendationen är att journalen innehåller följande data.

  • Hur var bilens mätarställning vid årets början.
  • När du startar en resa bör du ange datum, mätarställning samt plasten du startade ifrån..
  • Du bör även ange målet för resan. Alltså vilken plats du ska till och utför ett arbete, tjänst eller ärende. Dessutom bör du ange vilken typ av ärende du har på målet.. Till exempel företag eller personer man besökt eller en butik man gjort inköp i..
  • Ange även resans längd i kilometer.
  • Vid resans slut ska du ange datum, mätarställning samt plats som du stannar på. Det kan hända att resan går in på nästa dygn och att du inte åker tillbaka till samma plats som du startade ifrån.
  • Vid årets slut så anger du även mätarställningen då.

Olika typer av körjournal

Det finns två olika typer av körjournaler. Digitala och manuella journaler. Nuförtiden är det absolut vanligast att man använder en digital körjournal men inget hindrar dig från att använda en traditionell på papper.

Digital journal

En digital (elektronisk) körjournal registrerar automatiskt dina resor, ofta utan någon knapptryckning. Datan tankas sedan ner till din dator där den kan hanteras till exempel i Excel. Det finns även ett stort antal körjournals-appar till både Iphone och Android. Men tänk på att det är viktigt att den elektroniska körjournalen lagrar den data som Skatteverket kräver.

Manuell journal

En manuell körjournal kan du göra själv eller köpa färdiga från olika leverantörer. Det är vanligtvis en pärm eller block där man manuellt skriver ner sin journal. Nedan kan du ladda ner manuella körjournaler på Excel och PDF som följer Skatteverkets riktlinjer.

Ladda ner PDF

Ladda ner Excel

Här kan du läsa mer om körjournaler här