admin

Hem/admin

Om admin

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har admin skapat 514 blogginlägg för.

Snabbfakta för företagare 2020/2021

Om inget annat anges, gäller samma belopp båda åren Förkortningar ABL=AktiebolagslagenIBB=InkomstbasbeloppIL=Inkomstskattelagen PBB=PrisbasbeloppSLR=Statslåneränta Arbetsgivar- och egenavgifter påförs förvärvsinkomster och löner, normalt31,42

Snabbfakta för privatpersoner

Uppgifter för inkomståren 2020/21 Förkortningar IBB=InkomstbasbeloppIL=InkomstskattelagenPBB=PrisbasbeloppSLR=StatslåneräntaHFD=Högsta förvaltningsdomstolenSRN=SkatterättsnämndenRÅ=Regeringsrättens Årsbok. ACKUMULERAD INKOMST 66 kap IL, t ex avgångsvederlag, kan om beloppet är minst

Alla Sveriges yrken

Lön för 2D-GrafikerLön för 3D-designerLön för 3D-grafikerLön för 3D-visualiserareLön för AbonnemangsförsäljareLön för AbonnemangskontoristLön för Abonnentingenjör, vatten och avloppLön för AbonnentmanLön

Till toppen