Källa: Unsplash

Hur bygger man egentligen den mest framgångsrika verksamheten? I denna artikel redogörs för en klassisk och en mer nytänkande affärsstrategi. 

Somliga hävdar att ett grundläggande koncept för att skapa en framgångsrik företagsverksamhet är att ständigt hålla sig på tårna och tillämpa ett så kallat iterativt arbetssätt, där flexibilitet och känslighet för förändring bör vara två grundpelare. Andra menar att ett mer strukturerat arbetssätt är att föredra, där planering och framförhållning istället betonas som mycket viktiga. I denna artikel kollar vi närmare på vad det innebär att anpassa verksamheten efter omvärlden, samt vilka för- och nackdelar som finns med sådana strategier. Finns det egentligen ett så kallat framgångsrecept för strategier i företag? Det ska vi i denna artikel och företagsguide försöka att ta reda på. 

För- och nackdelar med olika slags affärsstrategier 

Teorierna kring vilka olika slags affärsstrategier som är de allra bästa är många, och meningarna är delade. Forskare och entreprenörer har många tankar och idéer kring hur en verksamhet bör drivas för att maximera lönsamheten och effektiviteten. Medan somliga föredrar en tydlig och strukturerad strategi som implementeras på lång sikt, där man håller sig till en plan som i förväg arbetats fram. Andra, mer progressiva entreprenörer sympatiserar istället med ett lite mer nytänkande perspektiv, där man understryker vikten av att vara flexibel och på tårna, i en mer iterativ process för strategier. 

Tydlig och väl inarbetad strategi = trygghet? 

Ur detta perspektiv betonas vikten av att planera och strukturera, för att uppnå goda resultat. Termer som strategisk kommunikation eller marknadsföringsstrategi är vanligt förekommande i sammanhanget. Ofta används etablerade modeller och koncept som man “vet fungerar”. Denna slags strategi kan ses som det säkra kortet och en stor trygghet, men frågan är om strategin är tillräckligt nytänkande och flexibel för plötsliga händelser. Vad händer egentligen om en oförutsägbar händelse sker – hur ska en redan etablerad plan ställa sig till något sådant? Många kritiserar användandet av den klassiska affärsmodellen, med argumentet att en sådan hämmar nyskapande och effektivitet. Det kan vara värt att tänka på! 

Iterativ och flexibel strategi för framgång på en föränderlig marknad

En slags strategi som på senare tid kommit att bli populär är den mer flexibla affärsstrategin, där man lämnar ett något större utrymme för oförutsägbara händelser. Här anpassar affärsplanen och implementeringen av strategier efter omvärlden, som ju som bekant kan bjussa på en och annan överraskning. Genom att vara känslig och öppen för förändring, vill man vara agil och iterativ för att tänka framåt och ständigt vara på tårna. En potentiell nackdel med en iterativ strategi är att arbetssättet blir allt för ostrukturerat och saknar en plan, något som kan göra att arbetet i sin helhet kan kännas rörigt – något man förstås vill undvika. 

Oavsett vilken strategi som du väljer att använda, kan man konstatera att det inte finns något definitivt recept på framgång. På vilken marknad som företaget än är verksamt, är det svårt att i förväg veta hur strategin i praktiken kommer att fungera. Att testa sig fram är därför en mycket god idé! 

Att spela på blackjack med strategi – ett symboliskt exempel 

Källa: Unsplash 

Blackjack bygger på både tur och till viss del även strategi.

Det är inte bara i affärssammanhang som strategier utgör en viktig grund för framgång. För att illustrera hur en strategi kan påverka utfallet kommer vi i detta stycke använda casinospelet blackjack som ett slags exempel. Spelet bygger till hälften på skicklighet, och till hälften på tur eller så kallad slump. Det betyder att spelaren är lika delar beroende av sin egen insats och skicklighet, som utomstående faktorer för påverkan av utfallet. Somliga spelare tillämpar strategier för blackjack, med målet att förbättra förutsättningarna under spelets gång. För bästa blackjack strategi finns det många olika tillvägagångssätt att tillämpa, nedan sammanfattas tre av de mest vanliga. 

Gör en double down på en hard 11

Spelaren vinner mer pengar om hen gör en double down på en “hard 11” mot givarens uppåtvända kort, än om hen  gör en ”hit”.  Undantaget är om ett multi-deck spelas, där reglerna säger att givaren behöver stanna på soft 17.

Splitta alltid ett par av åttor och äss

I regel bör spelaren alltid splitta ett par av åttor och äss, oberoende av vad givarens uppkort visar. Denna splitt ger nämligen procentuellt större vinster för spelaren. Med åttor kapas exempelvis spelarens förluster eller så vinner hen ännu mer pengar, beroende på vad givarens uppkort visar. 

Splitta aldrig ett par femmor eller tior 

Ett par 5:or är likväl en så kallad hard 10. Här är det alltid bättre för spelaren att ta ett eller flera kort till en 10:a, än att splitta femmorna och istället spela två händer som bägge börjar med 5. Att splitta en 10:a är ibland ett vinnande koncept, dock är oddsen för att fortsätta spela med dom som exempelvis en 20:a betydligt bättre.

Precis som i mer generella affärssammanhang är det i blackjack viktigt att kunna anpassa spelandet om ett oväntat drag görs av en annan spelare eller dealer. Detta sägs vara en grundläggande förutsättning för framgång vid spelbordet, likväl som på företagmarknaden. 

En ständigt föränderlig miljö för affärer kräver flexibilitet 

Precis som i exemplet med blackjack online, krävs dels lite flyt för att lyckas i en affärsverksamhet. Något som också lyfts fram som en framgångsfaktor är ett flexibelt arbetssätt. Att hålla sig till en och samma plan är sällan gångbart på dagens allt mer snabba affärsmarknad, där allt är i ständig rörelse. Denna princip gäller för alla tänkbara marknaden, men blir kanske lite extra påtaglig i företag som jobbar med aktier och placeringar på börsen, där ju stora förändringar sker i en rasande fart. Man kan säga att de flesta marknader kan liknas vid den nervkittlande blackjackbordet, som alltid håller spelaren på tårna och där allt kan hända!  I denna artikel har två skilda affärsstrategier lyfts fram, där man kan dra slutsatsen att det nog är den mer agila och flexibla strategin som är mest framgångsrik för företag idag. Tilläggas bör att det förstås är viktigt att också vara bekväm och välplanerad – men aldrig för mycket!