Börsvärde beräknas genom att multiplicera det totala antalet aktier i bolaget med aktuell aktiekurs.

börsvärde

Exempel på beräkning av börsvärde

Bolaget Äpplet AB har totalt 20 000 000 aktier utestående på börsen. Den aktuella aktiekursen är 145 kronor. Det betyder att bolagets aktuella värde är:

20 000 000 st x 145 kronor = 2 900 000 000 kronor

Börsvärdet kallas även för market capitalization (market cap).

Uppdelning av aktier efter market cap

Bolagets värde har en viktig del i listningen av aktier på till exempel Nasdaq OMX. Det är bolagets värde som avgör vilken aktielista som aktier får tillhöra. Så här ser uppdelningen ut för Nasdaq OMX Nordic.

  • Bolag med börsvärde mindre än 150 miljoner euro: Small cap
  • Bolag med börsvärde mellan 150 miljoner euro till 1 miljard euro: Mid cap
  • Bolag med börsvärde större än 1 miljard euro: Large cap

Aktielistorna revideras 2 gånger per år för att kunna spegla det aktuella värdet.

Börsens totala värde

Det totala värdet på aktier noterade på svensk marknadsplats var 7 015 miljarder i slutet av 2018 enligt statistik från SCB.

Läs mer om aktier och placeringar

Så blankar du aktier

Så här fungerar aktieutdelning